KNAW

Onderzoek

Developing a high-temperature and low-cost microbial white biotechnology...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Developing a high-temperature and low-cost microbial white biotechnology production platform for green chemicals.
Looptijd 08 / 2010 - 08 / 2014
Status Lopend
Dissertatie Ja
Onderzoeknummer OND1341726

Samenvatting (EN)

De laatste jaren is er een groeiende wens om hernieuwbare en duurzame alternatieven te creëren voor oliegebaseerde producten omdat de oliereserves opraken en omdat onafhankelijkheid van (politiek instabiele) olie producerende landen wenselijk is. Witte biotechnologie is op zoek naar industriële productie van groene chemicaliën uit hernieuwbare grondstoffen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een aantal microbiële productie platforms die makkelijk aan te passen zijn en die op industriële schaal toegepast kunnen worden. Om de concurrentie met de olie gebaseerde grondstoffen aan te gaan, moeten de productie kosten, inclusief die voor fermentatie, geminimaliseerd worden. De huidige fermentatie processen moeten hiertoe nog verder geoptimaliseerd worden. In het voorgestelde project willen we die besparingen halen uit het gebruik van een hittetolerant organisme dat geen energieverslindende beluchting nodig heeft. We gaan op zoek naar geschikte hittetolerante Bacillus soorten die zonder beluchting gebruikt kunnen worden en die gebruikt kunnen worden als productie platform voor groene chemicaliën uit hernieuwbare grondstoffen. Voor de selectie maken we gebruik van een recent ontwikkeld screening en selectie systeem (de MicroDish chip) waardoor we de klassieke ophoping omzeilen en direct op productie eigenschappen kunnen selecteren. De bacteriën worden vervolgens getest op genetische toegankelijkheid en op prestaties onder industriële condities. Van de beste stam wordt de genoom sequentie bepaald. Gebaseerd op deze informatie en biochemische analyses wordt het metabole potentieel in kaart gebracht en kunnen de beoogde modificaties gepland worden. De stam zal genetisch aangepast worden om barnsteenzuur te vormen. Barnsteenzuur is gekozen als voorbeeld groene chemicalie vanwege de brede toepasbaarheid in onder andere bioplastics met een potentiële markt van honderden miljoenen Euros. Productie van andere groene chemicaliën behoort tot de toekomstige mogelijkheden. Hiermee kan dit project een belangrijke stap zetten in een succesvolle overgang naar de groene economie

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

E11000 Biotechnologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie