KNAW

Research

Cost-effectiveness of nerve root decompression according to Gill versus...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Cost-effectiveness of nerve root decompression according to Gill versus instrumented fusion in the treatment of spondylolytic spondylolisthesis; a multicenter prospective randomised trial
Period 05 / 2008 - 05 / 2015
Status Current
Research number OND1341861
Data Supplier LUMC

Abstract

Spondylolytic spondylolisthesis is an anterior slip of one verebral body onto another caused by a disconnection of the pars interarticularis of the arch. Patients present with radicular pain or neurogenic claudication with or without backpain caused by nerve root compression underneath the newly formed pseudojoint, or compression in the foramen between pedicle and slipped disc. Surgical treatment consists of excision of the pseudojoint (nerveroot decompression according to Gill) mostly in combination with instrumented fusion. Instrumented spondylodesis is major surgery with a substantial complication rate and it's necessity has not been proven. Nerve root decompression according to Gill is a less invasive procedure with short hospitalisation, quick mobilisation and fast resumption of daily activities. Therefore, we postulate that Gill's procedure is more cost-effective on the short term (12 weeks) and at least equal cost-effective on the long term (2 years). Up to now, no randomised trial has been conducted comparing instrumented fusion with nerve root decompression in the treatment of radicular pain caused by spondylolytic spondylolisthesis. The Sciatica-Gill trial is a randomised cost-effective study about nerve root decompression according to Gill versus instrumented fusion in the treatment of patients with radicular legpain or neurogenic claudication due to spondylolytic spondylolisthesis.

Abstract (NL)

Spondylolytische spondylolisthesis is een verworven wervelafglijding door een defect in het pars interarticularis van de wervelboog. Patiënten presenteren zich meestal met radiculaire beenpijn of neurogene claudicatio met/zonder rugpijn veroorzaakt door wortelcompressie onder het nieuw gevormde pseudogewricht of in het neuroforamen tussen de pedikel en slipped disc. De chirurgische behandeling bestaat uit worteldecompressie door excisie van de boog en het pseudogewricht (decompressie volgens Gill) vaak gecombineerd met een fixatie. Deze geïnstrumenteerde spondylodese is een ingrijpende procedure die gepaard kan gaan met behoorlijke complicaties en de noodzaak ervan berust niet op wetenschappelijk bewijs. De operatie volgens Gill is een minder ingrijpende procedure met kortere ziekenhuisopname, sneller herstel en sneller hervatten van werkzaamheden. Wij postuleren dan ook dat de operatie volgens Gill kosteneffectiever is op de korte termijn, maar mogelijk minder gunstig op de lange termijn gezien de kans op recidiverende klachten waardoor alsnog een spondylodese noodzakelijk wordt. Tot op heden is er geen gerandomiseerd onderzoek verricht naar de (kosten)effectiviteit van de Gill procedure versus de geïnstrumenteerde spondylodese bij de behandeling van patiënten met beenpijn veroorzaakt door een spondylolytische spondylolisthesis. De Sciatica-Gill trial is een gerandomiseerd kosteneffectiviteiten studie naar de chirurgische behandeling van patiënten met radiculaire beenpijn of neurogene claudicatio op basis van een spondylolytische spondylolisthesis, waarbij de decompressie volgens Gill wordt vergeleken met de geïnstrumenteerde spondylodese.

Related organisations

Related people

Researcher Prof.dr. R. Brand
Researcher Dr. W.B. van den Hout
Project leader Dr. M.P. Arts
Project leader Prof.dr. W.C. Peul

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation