KNAW

Onderzoek

De Sjalon

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel De Sjalon
Looptijd 01 / 2009 - onbekend
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/175950
Onderzoeknummer OND1341878

Samenvatting

TOEKOMSTPERSPECTIEF DOOR DUURZAME ONTWIKKELING
De akkerbouw in de Flevopolder staat onder druk. Ontbrekende bedrijfsopvolging, matige economische prestaties en teruglopende werkgelegenheid bieden de sector een weinig positief toekomstbeeld. Toch willen akkerbouwers werkzaam blijven in deze sector. Daarvoor zijn andere vormen van bedrijfsvoering nodig. In het project De Sjalon laten we zien dat het door samenwerking te zoeken mogelijk is om op alle drie de P s (people, planet én profitwaarden) beter te presteren dan de huidige bedrijfsvormen toestaan.

SAMEN GROOT, SAMEN DUURZAAMD
De Sjalon, waarin intussen vier akkerbouwbedrijven zijn opgegaan, wil meerdere bedrijven laten samengaan in één bedrijf van uiteindelijk 600 hectare, met een nieuw samenwerkingsmodel. De akkerbouwers zijn gezamenlijke eigenaar en werknemer van het bedrijf en hebben een directeur in dienst genomen. Het nieuwe bedrijf krijgt door zijn omvang een sterkere positie in de samenwerking met toeleveranciers en afnemers én het kan beter innoveren.
Alleen zo kan De Sjalon tegelijkertijd presteren op de 3 P s van duurzame ontwikkeling:
profit: aansluiting bij de laatste technologische ontwikkelingen, innovaties en investeringen die daarvoor nodig zijn en rendabele bedrijfsvoering;
people: goede arbeidsomstandigheden voor de betrokken akkerbouwers;
planet: hoogefficiënte akkerbouw met lage milieubelasting.

NIEUW PERSPECTIEF
In dit project hebben zich inmiddels vier akkerbouwbedrijven verbonden tot een nieuw, beter renderend èn duurzamer samenwerkingsverband van 120 hectare. De ondernemers zijn hierdoor in staat om ook in de toekomst in de akkerbouw werkzaam te blijven. Ook hebben zij zich verbonden met kennisinstellingen. Tenslotte is in dit project tevens een verbinding ontstaan in de keten: door de toegenomen schaalgrootte werd het nieuwe bedrijf een aantrekkelijke samenwerkingspartner voor groothandelsbedrijven om te experimenteren met nieuwe teeltmethoden.
Intussen kon op De Sjalon, dankzij de schaalvergroting, het gebruik van bestrijdingsmiddelen worden geminimaliseerd en de rentabiliteit worden vergroot. Door samen te werken zijn de arbeidsomstandigheden voor de betrokken boeren verbeterd (zij kunnen nu bijvoorbeeld bij toerbeurt met vakantie). En omdat de samenwerking bijdraagt aan het behoud van de akkerbouw in Flevoland, blijft hierdoor het agrarisch landschap in stand.
De Sjalon is een voorbeeldproject dat andere agrariërs duidelijk maakt wat de voordelen zijn van samenwerking en schaalvergroting. Tevens laat dit project zien wat de voorwaarden (o.a. op juridisch-fiscaal gebied) en consequenties zijn voor de ondernemers om een dergelijke schaalvergroting mogelijk te maken.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. P.L. de Wolf

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie