KNAW

Research

A new perspective on dementia: from risk factors to prevention

Pagina-navigatie:


Update content


Title A new perspective on dementia: from risk factors to prevention
Period 11 / 2010 - 10 / 2014
Status Current
Research number OND1341920
Data Supplier ISAO

Abstract

Risk factors for cardiovascular disease also increase the chances of dementia. High blood pressure, high cholesterol, overweight and diabetes are all associated with an increased risk of dementia. A large-scale study is currently underway in the Netherlands to attempt to answer the question of whether treating these vascular risk factors can postpone or prevent the development of dementia in elderly individuals. In this study, MRI scans of the brain will be used to examine whether the treatment of vascular risk factors leads to less vascular damage in the brain, and therefore less cognitive deterioration and less dementia. To this end, MRI scans will be made of 150 people s brains and repeated after 4 years. Between these two scans, half of participants will receive intensive treatment of vascular risk factors, while the other half will receive standard treatment according to Dutch guidelines. After 4 years, it will be determined whether the intensive treatment was able to prevent new vascular damage to the brain.

Abstract (NL)

Risicofactoren voor hart- en vaatziekten verhogen ook de kans op dementie. Hoge bloeddruk, hoog cholesterol, overgewicht, suikerziekte en diabetes zijn allemaal gassocieerd met een verhoogd risico op dementie. Op dit moment wordt in Nederland een groot onderzoek uitgevoerd ter beantwoording van de vraag of behandeling van deze vasculaire risicofactoren het ontstaan van dementie kan uitstellen of voorkómen bij oudere mensen. Binnen dit onderzoek zal met behulp van MRI-scans van de hersenen worden gekeken of de behandeling van vasculaire risicofactoren leidt tot minder vaatschade in de hersenen, en daardoor minder cognitieve achteruitgang en minder dementie. Hiertoe zal bij 150 mensen een MRI- scan van de hersenen worden gemaakt, die na 4 jaar herhaald zal worden. In de tussentijd krijgt de helft van deze deelnemers een extra intensieve behandeling van vasculaire risicofactoren, terwijl de andere helft de gebruikelijke behandeling volgens de Nederlandse richtlijnen krijgt. Na 4 jaar wordt gekeken of de intensieve behandeling inderdaad het ontstaan van nieuwe vaatschade in de hersenen heeft kunnen voorkomen.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr. W.A. van Gool

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation