KNAW

Research

Teachers as change agents

Pagina-navigatie:


Update content


Title Teachers as change agents
Period 01 / 2010 - 12 / 2016
Status Current
Dissertation Yes
Research number OND1342077
Data Supplier Onderzoeker

Abstract

Teachers themselves are key players for successful educational development. The responsibility for implementing educational changes in schools lies increasingly with the teachers. Every school needs teachers as ?change agents? at classroom and school level. Only a fragmented picture exists of what it means to be a teacher as a change agent (cf. Lukacs, 2009; Van der Bolt, Studulski, Van der Vegt & Bontje, 2006). The aim of this study is to generate knowledge about the way and the extent to which primary school teachers as change agents behave in their classroom and at school. This work is supported by the Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) under Grant 023.002.035.

Abstract (NL)

Leraren zijn sleutelfiguren in het realiseren van succesvolle veranderingen in onderwijs. De verantwoordelijkheid voor het doorvoeren van onderwijsveranderingen in de school ligt in toenemende mate bij de leraren zelf. Aannemelijk is dat elke school leraren nodig heeft die zich opstellen en gedragen als ?change agents? in de klas en op schoolniveau. Er bestaat alleen een fragmentarisch beeld over wat de leraar als change agent inhoudt (vgl. Lukacs, 2009; Van der Bolt, Studulski, Van der Vegt & Bontje, 2006). Het doel van dit project is het genereren van kennis en inzicht over de wijze waarop en mate waarin leraren als change agents functioneren op klas- en schoolniveau. Dit promotieonderzoek wordt gefinancierd door de Promotiebeurs voor Leraren van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), projectnummer 023.002.035

Related organisations

Other involved organisations

Kempelonderzoekscentrum

Related people

Supervisor Prof.dr. D. Beijaard
Co-supervisor Dr. J.J.M. Geldens
Co-supervisor Dr.mr. H.L. Popeijus
Doctoral/PhD student Drs. H.R.M.A. van der Heijden

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation