KNAW

Research

Autonomy in the Dutch literature of the nineteenth and twentieth centuries

Pagina-navigatie:


Update content


Title Autonomy in the Dutch literature of the nineteenth and twentieth centuries
Period 02 / 2010 - 01 / 2015
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1342202
Data Supplier Website Huizinga Instituut

Abstract (NL)

Literaire auteurs worstelen soms met een dilemma: hoe kunnen ze hun vrijheid bewaren en toch interacteren met politieke autoriteiten, subsidiegevers en de media? Literatuurwetenschapper Laurens Ham stelt in zijn proefschrift dat niet alleen de hedendaagse literaire wereld, waarin niets zo belangrijk is als televisieoptredens en mediacampagnes, met dit probleem kampt. Ook schrijvers in de negentiende en twintigste eeuw kwamen voor deze uitdaging te staan. Zo werden vroeg-negentiende-eeuwse schrijvers door censuur in hun mogelijkheden beperkt en was de ruimte voor vrouwelijke schrijvers aan het begin van de twintigste eeuw klein. Hams onderzoek laat zien dat Nederlandse schrijvers tussen 1820 en 1970 zichzelf op allerlei manieren gingen uitbeelden om hun vrijheden te verruimen. Soms zetten ze hun denkbeelden scherp uiteen in essays of pleitredes, dan weer creƫerden ze romanfiguren die veel van henzelf weg hadden. Met dit spel rond verschillende identiteiten eisten ze hun vrijheid op. Dit zorgde ervoor dat sommige auteurs tot autoriteiten konden uitgroeien. Verrassend genoeg werden ze dat soms juist door de rol van verantwoordelijke burger af te wijzen. Het succes van schrijvers schuilt blijkbaar in het feit dat ze zich aan elke verantwoordelijkheid beweren te onttrekken, terwijl ze in werkelijkheid middenin het publieke debat staan.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. G. Buelens
Co-supervisor Dr. F. Ruiter
Doctoral/PhD student Dr. L.J. Ham

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation