KNAW

Onderzoek

Emissievrije teeltsystemen glastuinbouw

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Emissievrije teeltsystemen glastuinbouw
Looptijd 01 / 2008 - onbekend
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/158085
Onderzoeknummer OND1342231

Samenvatting

Zowel bij grondgebonden teelt als huidige substraatteelten in de glastuinbouw komen nutriënten en restanten van gewasbeschermingsmiddelen in het grond- en oppervlaktewater terecht, of ze beïnvloeden de werking van RZWI s negatief. In glastuinbouwconcentratiegebieden heeft de glastuinbouwsector daardoor een behoorlijk negatieve impact op de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Dit project beoogt tijdens ontwerpsessies een programma van eisen te formuleren voor een nieuw wateremissievrij teeltsysteem met nulemissie als belangrijkste uitgangspunt. Op basis hiervan worden prototypen van componenten ontwikkeld en onder gecontroleerde omstandigheden getest. Uitgegaan wordt van de specifieke behoeften van individuele planten, vandaar de naam precisietuinbouwsysteem, PTS. Er wordt gebruik gemaakt van deeloplossingen en ervaringen uit eerder gestarte innovatietrajecten

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. E.A.M. Beerling

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie