KNAW

Research

Blooming Sexuality: A Biopsychosocial Perspective on Adolescent Romantic...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Blooming Sexuality: A Biopsychosocial Perspective on Adolescent Romantic and Sexual Development
Period 11 / 2010 - 01 / 2015
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1342330
Data Supplier NWO

Abstract (NL)

Tijdens de adolescentie zijn er veranderingen op biologisch gebied, bijvoorbeeld fysieke veranderingen door de puberteit. Maar er zijn ook psychologische veranderingen, zoals een toename in autonomie. Tijdens deze periode beginnen veel jongeren aan hun eerste romantische relatie of hun eerste seksuele ervaring. Alhoewel eerder onderzoek heeft laten zien hoe deze ontwikkeling er uit ziet, weten we nog maar weinig over voorspellers van romantische en seksuele ontwikkeling. In haar proefschrift kijkt Laura Baams naar biologische, psychologische, en omgevingsfactoren in relatie tot adolescente romantische en seksuele ontwikkeling. Voor het proefschrift zijn verschillende studies uitgevoerd. Zo zijn onder andere vragenlijsten afgenomen bij ruim 1200 adolescenten (Project STARS). Uit de resultaten van een van deze studies blijkt dat jongens die vroeg in de puberteit komen als populairder worden gezien door hun klasgenoten, wat bijdraagt aan meer seksueel gedrag. Voor meisjes werd gevonden dat wanneer zij een snellere puberteitsontwikkeling hebben, zij als populairder gezien worden én dat dit bijdraagt aan het hebben van een romantische relatie. Deze resultaten laten zien dat puberteitsontwikkeling voor jongens en meisjes verschillende effecten heeft op de populariteit en het aangaan van seksuele en romantische relaties. Baams concludeert dat het belangrijk blijft om ons te richten op individuele factoren zoals persoonlijkheid, en puberteit in interactie met de leefomgeving van adolescenten voor het onderzoek naar romantische en seksuele ontwikkeling. De resultaten van de verschillende studies benadrukken dan ook het belang van het bestuderen van adolescente ontwikkeling in een biopsychosociaal model, waarbij zowel biologische, psychologische, als sociale factoren worden onderzocht

Related organisations

Related people


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation