KNAW

Research

Monitor Sexual and reproductive health and use of sexual health care

Pagina-navigatie:


Update content


Title Monitor Sexual and reproductive health and use of sexual health care
Period 01 / 2011 - unknown
Status Current
Research number OND1342458
Data Supplier RNG

Abstract (NL)

De Monitor heeft als doel het periodiek actualiseren en uitdragen van kennis over seksuele en reproductieve gezondheid, zorgbehoeften en zorggebruik (SRGZ) in Nederland. Deze kennis komt ten dienste te staan van een betere afstemming tussen vraag en aanbod in de gezondheidszorg, en wordt gebruikt door professionals en beleidsmakers. De kennis wordt geactualiseerd door periodiek bevolkingsonderzoek en continue registratie binnen de seksuele gezondheidszorg. Het bevolkingsonderzoek vindt tweejaarlijks plaats onder de Nederlandse populatie van 15 tot 70 jaar. Rond de 6.000 mannen en vrouwen worden bevraagd over aspecten van seksuele gezondheid. Aan bod komen onder meer seksueel gedrag en seksuele beleving, anticonceptie, ongewenste zwangerschappen en abortus, soa/hiv risico- en beschermingsgedrag, seksueel geweld, en seksuele functieproblemen. Registraties binnen de seksuele gezondheidszorg omvatten de Landelijke Abortus Registratie, de Sense registratie, de LOPS registratie (Landelijk Overleg van Poliklinieken Seksuologie), de PSTG registratie (Platform Seksuologische Teams in GGZ-instellingen), de LINH registratie (Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg), de CMR (Continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland), en de registratie van seksuologische hulpverlening bij mensen met een verstandelijk beperking.

Related organisations

Other involved organisations

LOPS, PSTG,
GGD Nederland, Gourverneur Kremers Centrum

Related people

Researcher Dr. J.H. Kedde
Project leader Dr. F.C. Bakker

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation