KNAW

Onderzoek

Monitor Seksuele en reproductieve gezondheid, zorgbehoefte en zorggebruik

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Monitor Seksuele en reproductieve gezondheid, zorgbehoefte en zorggebruik
Looptijd 01 / 2011 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1342458
Leverancier gegevens RNG

Samenvatting

De Monitor heeft als doel het periodiek actualiseren en uitdragen van kennis over seksuele en reproductieve gezondheid, zorgbehoeften en zorggebruik (SRGZ) in Nederland. Deze kennis komt ten dienste te staan van een betere afstemming tussen vraag en aanbod in de gezondheidszorg, en wordt gebruikt door professionals en beleidsmakers. De kennis wordt geactualiseerd door periodiek bevolkingsonderzoek en continue registratie binnen de seksuele gezondheidszorg. Het bevolkingsonderzoek vindt tweejaarlijks plaats onder de Nederlandse populatie van 15 tot 70 jaar. Rond de 6.000 mannen en vrouwen worden bevraagd over aspecten van seksuele gezondheid. Aan bod komen onder meer seksueel gedrag en seksuele beleving, anticonceptie, ongewenste zwangerschappen en abortus, soa/hiv risico- en beschermingsgedrag, seksueel geweld, en seksuele functieproblemen. Registraties binnen de seksuele gezondheidszorg omvatten de Landelijke Abortus Registratie, de Sense registratie, de LOPS registratie (Landelijk Overleg van Poliklinieken Seksuologie), de PSTG registratie (Platform Seksuologische Teams in GGZ-instellingen), de LINH registratie (Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg), de CMR (Continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland), en de registratie van seksuologische hulpverlening bij mensen met een verstandelijk beperking.

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

LOPS, PSTG,
GGD Nederland, Gourverneur Kremers Centrum

Betrokken personen

Onderzoeker Dr. J.H. Kedde
Projectleider Dr. F.C. Bakker

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie