KNAW

Onderzoek

Het voorkomen van depressie en angststoornissen in adolescenten door het...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Het voorkomen van depressie en angststoornissen in adolescenten door het aanpakken van piekeren en rumineren
Looptijd 01 / 2010 - 01 / 2013
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1342618
Leverancier gegevens Website NJI

Samenvatting

Het effect van bestaande preventieprogramma s ter voorkoming van depressie en angststoornissen is beperkt. De verwachting is dat preventieprogramma s meer opleveren wanneer het programma zich specifiek richt op mensen die hoog scoren op bepaalde risicofactoren en wanneer het programma direct gericht is op deze risicofactoren. Piekeren en tobben zijn belangrijke risicofactoren in het ontstaan van emotionele stoornissen. In dit onderzoek wordt onderzocht of een preventief trainingsprogramma, gericht op adolescenten en jong volwassenen die overmatig piekeren, het ontstaan van depressie en angststoornissen kan voorkomen. In het onderzoek worden twee varianten getest van een cognitieve gedragstherapie gericht op piekeren. De uitgangspunten van beide trainingen zijn gelijk. Eén variant wordt aangeboden in groepsverband en één variant via internet. In een randomized controlled trial (RCT) worden twee groepen adolescenten en jong volwassenen, die elk een variant van de training ontvangen, vergeleken met controle groep die geen training ontvangt. De respondenten worden geworven in het voortgezet en hoger onderwijs. De selectie vindt plaats op basis van de scores van de respondenten op twee gevalideerde vragenlijsten die de neiging tot piekeren meten. De 25% hoogst scorende respondenten worden willekeurig ingedeeld bij één van de drie groepen. De neiging tot piekeren en de emotionele problemen worden gemeten voorafgaand aan de training, direct na de training en vervolgens drie maanden en één jaar na afloop van de training. In het onderzoek wordt tegelijkertijd een kort screenings instrument van 4 items voor het meten van overmatig piekeren ontwikkeld en geëvalueerd. Met het instrument kunnen jongeren worden geïdentificeerd die baat kunnen hebben bij de preventieve interventie.

Samenvatting (EN)

The main study (Study 1) consists of a randomized controlled trial comparing two versions of a new preventive training program targeting excessive rumination and worry versus a no-training control group. The study aims to test proof-of-principle for these novel approaches and to investigate their feasibility and acceptability to the relevant population. Participants will be adolescents and young adults who show heightened levels of rumination/worry and can therefore be expected to be at elevated risk for future depression and anxiety disorders. Eligible participants will be identified via screening at secondary schools and institutions of higher education. The main inclusion criterion will be scores above the 75% percentile on two validated questionnaire measures of worry and rumination (Penn State Worry Questionnaire; Response Style Questionnaire). Exclusion criteria will be clinically relevant levels of depression or anxiety. Participants will be randomly assigned to (1) a rumination-focused cognitive-behavioral training delivered in a group format; (2) a rumination-focused cognitive-behavioral training delivered via the internet and (3) a no-training control condition. The main outcome measures (rumination/worry and emotional problems) will be assessed pre-training, post-training and at 3 months and 1 year follow-up. The rumination-focused cognitive behavioral training delivered in a group setting will be a modified version of a protocol developed by Watkins and colleagues that has been shown to effectively reduce levels of worry/ rumination and prevent relapse in individuals with residual depression. The training is based on (1) experimental research showing that dysfunctional forms of rumination are characterized by an abstract and evaluative style of processing, whereas functional forms processing are more concrete and process-focused and (2) evidence showing that rumination/worry are forms of avoidance. The training uses psycho-education, functional analysis, group discussion, experiential/imagery exercises and behavioral experiments designed to both facilitate a shift from dysfunctional ruminative thinking into the more helpful concrete thinking style and to increase approach behaviors. The internet-based training will be based on the same principles as the group training and will consist of the same basic strategies and exercises. However, no direct contact with a trainer or other participants will take place. The modules of the internet-based training will guide participants in a step-by-step way through the psychoeducation and the exercises practised in the rumination-focused approach, as well as allow participants to set and monitor their own homework. The implementation of a targeted prevention program for adolescents and young adults with high trait levels of rumination/worry requires the easy identification of individuals in need for the intervention. Therefore, Study 2 aims to develop and evaluate a short 4-item screening measure for excessive rumination/worry that can be used to identify individuals at need of preventive interventions. The data collection will be embedded within the main randomized controlled trial and conducted in parallel with this main study.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker M. Topper (MSc)
Projectleider Dr. T.W.A. Ehring
Projectleider Prof.dr. P.M.G. Emmelkamp

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie