KNAW

Research

Regularity Properties and Definability in the Real Number Continuum:...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Regularity Properties and Definability in the Real Number Continuum: Idealized forcing, polarized partitions, Hausdorff gaps and mad families in the projective hierarchy
Period 09 / 2007 - 02 / 2012
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1342659
Data Supplier NWO

Abstract (NL)

In de wiskunde worden reële getallen vaak gebruikt om onze wereld te modelleren en te bestuderen. Het is dan ook belangrijk een fundament te hebben waarop deze theorie kan worden gebouwd. Yurii Khomskii richtte zich op vragen die van belang zijn voor de grondslagen van de wiskunde, met name het continuüm der reële getallen. Hij onderzocht de wisselwerking tussen zogeheten regulariteitseigenschappen van verzamelingen van reële getallen, en de definieerbaarheid van zulke verzamelingen. Regulariteitseigenschappen zijn eigenschappen die garanderen dat een verzameling zich bijvoorbeeld eenvoudig laten bestuderen. Met definieerbaarheid doelt Khomskii op de mogelijkheid een expliciete beschrijving van een verzameling te geven.

Related organisations

Related people


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation