KNAW

Research

Lange termijn begrotingen en KWIN-Veehouderij (NL)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Lange termijn begrotingen en KWIN-Veehouderij (NL)
Period 01 / 2010 - 12 / 2015
Status Current
URL http://edepot.wur.nl/158203
Research number OND1342733

Abstract (NL)

Jaarlijks brengt Wageningen UR Livestock Research KWIN-Veehouderij uit. Het boek bevat prijs- en norminformatie over onderdelen van veehouderijbedrijven voor het maken van berekeningen, bedrijfsevaluaties en begrotingen. Het belang van KWIN en daarmee ook de lange termijnprijzen worden door de sector, periferie en overheid onderkend. De prijzen worden vooral gebruikt als onafhankelijke en objectieve bron voor lange termijn begrotingen voor veehouderijbedrijven. Bij Dienst Regelingen worden begrotingen in het kader van de Garantstelling Landbouw gebaseerd op de prijzen uit KWIN. Daarnaast worden deze prijzen nu ook gebruikt om bij bedrijfsoverdracht de voortzettingswaarde van agrarische bedrijven voor de fiscus te bepalen. De prijzen worden ook toegepast op vergoedingen voor het opfokken van jongvee of stallingskosten van vee. Bovendien maken scholen ook veelvuldig gebruik van KWIN. De saldobegrotingen in KWIN-Veehouderij worden in jaarlijkse overleggen afgestemd met vertegenwoordigers uit de hele sector.

Het resultaat van het project is een handboek met betrouwbare en actuele normen die met name dienen als basismateriaal voor het opstellen van berekeningen, bedrijfsanalyses en begrotingen. De geactualiseerde KWIN-Veehouderij is voor de doelgroepen voorlichting, dienstverlenend, toeleverend en verwerkend bedrijfsleven, beleid, agrarisch onderwijs en onderzoek. De KWIN-Veehouderij heeft betrekking op de volgende sectoren: melkvee, vleesvee, schapen, geiten, paarden, varkens, pluimvee, nertsen en konijnen.

De pluspunten van KWIN-Veehouderij:

- alle sectoren van de veehouderij
- inzicht in prijzen
- alle kwantitatieve gegevens in één boek
- saldoberekeningen per sector
- breed toepasbaar

Vanwege het belang dat sector en periferie met uniforme bedrijfseconomische getallen werken dragen de verschillende Productschappen (waaronder nu ook Productschap Zuivel) financieel bij aan de totstandkoming van KWIN-Veehouderij.

Related organisations

Related people

Project leader Ir. I. Vermeij

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation