KNAW

Onderzoek

Ondernemersgerichte kennis- en innovatieregelingen voor de biologische sector

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Ondernemersgerichte kennis- en innovatieregelingen voor de biologische sector
Looptijd 12 / 2009 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1343122

Samenvatting

Doel
Dit project biedt bouwstenen voor eÌ eÌ n van de in te zetten middelen om de beleidsdoelen 2008-2011 gemakkelijker te realiseren, namelijk stimuleringsregelingen voor ondernemers. Door de praktijk nadrukkelijk te stimuleren (middels subsidie) in het leveren van haar inspanning wordt ook via het praktijkspoor sneller gewerkt aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Doel van dit project is om bouwstenen aan te leveren m.b.t. doel en achtergrond van de nieuwe regelingen.

Werkwijze
Activiteiten en betrokkenheid sector:
- Diverse stakeholders worden geinterviewd over de huidige stimuleringsregelingen voor biologische ondernemers. Tijdens dit interview wordt ingezoomd op het karakter van de regelingen en de criteria die gelden voor deelname. Hierbij wordt gedacht aan bekendheid, toegankelijkheid, looptijd, % eigen bijdrage, verhouding administratie- en uitvoeringswerkzaamheden, etc. Ook wordt geinterviewden gevraagd hoe â volgens hen â een regeling er uit moet zien die veel meer gebruikt wordt door biologische ondernemers; wat betekent dit voor de communicatie vooraf, de criteria, de openstellingsperiode, de brokerrol, de rol voor erfgangers en ketenpartijen, etc. Ook wordt gevraagd welke bouwstenen uit regelingen buiten de (biologische) landbouw bruikbaar zouden zijn.
. De hiervoor te gebruiken interviewstructuur en â vragen worden met LNV afgestemd.
. Er worden diverse stakeholders geïnterviewd: LNV, Biologica, kennismanagers Bioconnect, themacoördinatoren biologisch onderzoek, ondernemers (4), medewerkers van advies- en projectorganisaties. Totaal aantal interviews voorzien: 13.
. Brede en tegelijkertijd snelle inventarisatie door het projectteam van stimuleringsregelingen uit andere sectoren (onderwijs, economische zaken, internationaal, bijvoorbeeld).
. Conceptbouwstenen bespreken met LNV.

Datum en omschrijving fases en go/no go momenten: 2008: oktober - december
. Opstellen structuur en vragenlijst interviews: 1 dag nov 08 â ¢ Interviews, inclusief uitwerking: 13 dagen nov 08 â jan 09 2009 januari - februari
. Bredere verkenning stimuleringsregelingen: 2 dagen jan 09
. Uitwerken conceptbouwstenen en rapportage: 2 dagen feb 09
. Materiaal: 1000
. 2009 februari - september â ¢ bijdragen aan mogelijke veranderde opzet van de regelingen of voortgezet ex-ante onderzoek als SWOT voor de ontwerpen van toekomstige regelingen.
Nog nader in te vullen naar behoefte.

Resultaten
. Gestructureerde aanpak en vragenlijst interviews.
. Verslagen interviews
. Overzicht overige relevante regelingen
. Concept bouwstenen nieuwe regelingen
. Rapportage voor LNV, geen overige communicatie
. Mogelijke bijdrage aan voorverkenning potentie herontworpen regelingen.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description: Common possibilities for facilitating organic farmers are not used very often/intensive. The ministry of LNV wants more insight in why the participation degree is so low. This project aims to give answers and elements for new facilitating instruments. Useful elements of regulations for other branches than the organic farming are identified. Research objectives: Identify elements for new arrangements to facilitate organic farmers in their development. New arrangements which are more attractive than the current ones. Results and products: Query structure and questions, report of stakeholder interviews, quick scan of regulations in other areaâ s than organic farming, elements for facilitating instruments for organic farmers

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. M. Vrolijk

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie