KNAW

Research

Suplus value of Dutch origin in the eyes of Dutch consumers

Pagina-navigatie:


Update content


Title Suplus value of Dutch origin in the eyes of Dutch consumers
Period 01 / 2010 - unknown
Status Completed
Research number OND1343162

Abstract

Description:
In several surrounding countries the (country of) origin does matter to consumers. Italians prefer to buy products of Italian origin. Germans prefer German products. What is the situation in the Netherlands? At first research will be carried out in the field of organic dairy products.

Research objectives:
To give insight in ways for milk farmers (and maybe more) to develop their market to a more guaranteed base. To this end a consumer study will be carried out which will reveal the relevant aspects in the view of consumers. Special attention will paid to origin does it matter? Why, or why not?

Results and products:
To offer insight to EkoHolland and Vecozuivel in strategic solutions of their problem (= improve marketposition) and practical advises to improve turnover.

Report on the results of a consumer survey.

Abstract (NL)

Doel
Gezien de marktsituatie is het zaak voor EkoHolland om haar marktpositie bij de consument te verbeteren, maar op welke wijze is de vraag. Het antwoord ligt in (h)erkenbaarheid. Door niet langer als anonieme grondstoffenleverancier door het leven te gaan, maar door als organisatie te opereren en herkenbaar te zijn en dus: het hebben van een eigen gezicht. Dit eigen gezicht is: leverancier van melk van Hollandse bodem. Hiermee wordt Eko-Holland als leverancier/afzender be- en herkend, en onderscheidt zij zich duurzaam in de markt voor biologische melk. Een belangrijke stap in deze richting is al gezet: Vecozuivel is akkoord met vermelding hiervan op de verpakking. Nu de consument nog - hoe percipieert die deze vermelding en ziet zij hier ook de beoogde meerwaarde in?

Het verbeteren van de marktpositie in Nederland van biologische zuivel in het algemeen en Eko-Holland in het bijzonder door het geven van een profiel aan de producten die geleverd worden via Vecozuivel.

Hiermee wordt ook het subdoel voor beide partijen alsook de Taskforce MBL gerealiseerd: het uitrollen van en een groter volume biologisch creëren in de Nederlandse zuivelmarkt (het vergroten van de taart ).

Werkwijze
Succesvol aanhaken bij de consument door een kwalitatief consumentenonderzoek.
Nog maar weinig consumenten pakken, van alle pakken en flessen zuivelproducten die in het Nederlandse supermarktschap staan, de biologische variant. Dat moet anders in de toekomst: de consument moet (nog meer) oog hebben voor biologische zuivel (van Eko-Holland). Hierom gaan we in gesprek om bij hen de meerwaarde achterhalen van de (Nederlandse) herkomst van het biologische product dat zij kopen en achterhalen hiermee de beelden die consumenten bij biologische zuivel hebben (w.o. barrières), inclusief of/en vooral ook: wat is voor hen het nut van het vermelden van de herkomst Nederland of Eko-Holland? Deze vraag staat centraal in het kwalitatieve consumentenonderzoek, en vormt de basis voor het kwantitatieve onderzoek in de volgende fase.
(NB: 2 groepsdicussies (1x middag en avond); 1x avond en de nieuwe verpakkingslijn die Vecozuivel in 2009 introduceert krijgt hierin een rol).

Activiteiten en betrokkenheid sector
Vecozuivel en Eko-Holland dragen in natura bij door deel te nemen aan de Begeleidingscommissie, verpakkingen te leveren t.b.v. groepsdiscussies en een bijeenkomst voor de betrokken melkveehouders te organiseren.

Resultaten

. EkoHolland en Vecozuivel inzicht bieden in deze strategische oplossingsrichting van hun probleem (=verbeteren marktpositie) en praktische handvatten om de afzet te vergroten.
. Eko-Holland: kan al haar melk biologisch blijven afzetten.
. Vecozuivel: kan de verwerkingscapaciteit van de nieuwe fabriek met (100%) biologisch invullen, en daarmee haar ambitie.
. Sector: het doen laten groeien van de taart en daarmee toekomstperspectief (blijven) bieden aan melkveehouders die willen omschakelen naar biologische productiewijze.
. Bijdrage leveren aan het beoogde resultaat van het derde, en laatste, Convenant Marktontwikkeling Biologische Landbouw: een biologische sector als volwaardige bedrijfstak, één die na afloop van dit convenant groot en sterk genoeg is om op eigen benen te staan.

Producten (inclusief communicatie)

. Rapportage waarin verslag gedaan wordt van consumentenonderzoek
. Presentatie tijdens bijeenkomst die wordt georganiseerd voor de betrokken melkveehouders per november/december 2010 door de marktpartijen
. Bijdrage leveren aan bestaande nieuwsbrieven

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. M.A. de Winter

Related research (upper level)

Program BO-12.09-002

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation