KNAW

Research

A feasibility study of mobile slaughterhouses

Pagina-navigatie:


Update content


Title A feasibility study of mobile slaughterhouses
Period 01 / 2010 - unknown
Status Completed
Research number OND1343170

Abstract

Description:
Mobile slaughter houses are used in some countries to minimize stress of the slaughter animals. Problems are related to hygiene, work environment, and pollution. The question is if it is possible to introduce mobile slaughterhouses in the Netherlands.

Research objectives:
The feasibility of a mobile slaughterhouse for cattle, sheep, goats, pigs and poultry in organic farming.

Results and products:
A report with the technical possibilities, effects welfare, meat quality, economics and pollution.

Abstract (NL)

Doel
Het beoordelen van de haalbaarheid van een mobiel slachthuis voor de Nederlandse biologische vleessector. Deze sector omvat vlees van runderen, schapen, geiten, varkens en pluimvee.

Werkwijze
Activiteiten
Bij de integrale beoordeling van het concept wordt gekeken naar:
1. Ervaringen in het buitenland waar mobiele slachthuizen zijn ontwikkeld en geïmplementeerd (Frankrijk, Canada, Noorwegen, Zweden).
2.Het opstellen van een programma van eisen en de technische haalbaarheid van een mobiele slachtcombinatie.
3.Economische haalbaarheid met aandacht voor kosten per karkas en vleesdelen.
4. Haalbaarheid t.a.v. Nederlandse wet- en regelgeving (hygiëne, milieuvergunningen).
5.Maatschappelijke acceptatie en de effecten op dierenwelzijn en de kwaliteit van het vlees.
6. Milieueffecten.

De resultaten van de activiteiten worden in een werkgroep met vertegenwoordigers van de biologische sector, LEI en Livestock Research in een te vormen werkgroep mobiel slachthuis besproken en bediscussieerd.

Datum en omschrijving fases en go/no go momenten
· Ervaringen en opstellen van het programma van eisen
· Go / No go
· Technische en economische haalbaarheid en wetgeving
· Go / No go
· Maatschappelijk acceptatie, kwaliteit van het product en milieu effecten.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. E. Lambooij

Related research (upper level)

Program BO-12.09-002

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation