KNAW

Research

Societally demanded multifunctional agriculture

Pagina-navigatie:


Update content


Title Societally demanded multifunctional agriculture
Period 01 / 2010 - 12 / 2010
Status Completed
Research number OND1343183

Abstract

This project involves a type of action research that aims to involve new target groups for multifunctional agriculture and their demands explicitly in design processes concerning innovations within multifunctional agriculture. This project aims: (1) to identify wishes and demands concerning multifunctional agriculture of potential new target groups, and (2) to design or redesign some innovations within multifunctional agriculture on the basis of identified societal demands in an interactive way with both multifunctional entrepreneurs and citizens. The most important results and products are: (1) an inventory of wishes and demands of potential new target groups of multifunctional agriculture, laid down in a report, (2) a sustainable link between multifunctional farmers and their environment, and (3) some concrete designs for innovations and/or improvements within multifunctional agriculture, laid down in a brochure.

Abstract (NL)

Dit project heeft als doel op interactieve wijze te komen tot enkele innovaties binnen de multifunctionele landbouw die expliciet aansluiten bij de behoeften van nieuwe doelgroepen. Het project bestaat uit twee fasen. De eerste fase bestaat uit het consulteren van potentiele nieuwe doelgroepen met betrekking tot hun wensen en eisen richting de multifunctionele landbouw. De tweede fase bestaat uit een interactief traject waarin vertegenwoordigers van de nieuwe doelgroepen met enkele geselecteerde multifunctionele ondernemers op basis van de geïdentificeerde burgerwensen en eisen gezamenlijk nieuwe innovaties in de multifunctionele landbouw ontwerpen of bestaande innovaties aanscherpen. In het project zal heel bewust aansluiting gezocht worden bij andere BO- en KB-projecten. De belangrijkste resultaten / producten zijn: een overzicht van de belangrijkste wensen en eisen van potentiele nieuwe doelgroepen van de multifunctionele landbouw, verwerkt in een rapport; een duurzame verbinding tussen betrokken ondernemers en hun directe omgeving; en enkele concrete concepten voor (deel)innovaties binnen de multifunctionele landbouw, verwerkt in een brochure. Rapportage en Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs?project=BO-12.08-001-004&wq_sfx=wizard&wq_inf1=/css/way

Related organisations

Related people


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation