KNAW

Onderzoek

Maatlat Duurzame Veehouderij: Module fijnstof en landschappelijke inpassing

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Maatlat Duurzame Veehouderij: Module fijnstof en landschappelijke inpassing
Looptijd 01 / 2010 - 12 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1343240

Samenvatting

Doel
Het ontwikkelen van modules voor fijn stof en landschappelijke inpassing voor de Maatlatten Duurzame Veehouderij (MDV).

Werkwijze
Voor de uitwerking zal Wageningen UR Livestock Research gebruik maken van zgn. expert-panels, waar deskundigen (in- en extern) op het relevante vakterrein op ad hoc basis in participeren. De dagelijkse afstemming vindt plaats met SMK (de organisatie die het beheer van de MDV uitvoert). (Tussen)producten worden ter beoordeling en goedkeuring aan een begeleidingscommissie voorgelegd waarin deskundigen vanuit de verschillende stakeholdersgeledingen participeren.

Resultaten
Het resultaat is een uitwerking van keuzemaatregelen (criteria en beoordelingsrichtlijnen) met puntenwaardering voor beide thema s.

Samenvatting (EN)

Description:
The Dutch Government wants to encourage farmers to invest in sustainable housing systems.

Research objectives:
Development of sustainability indexes (MDV) for animal production, that can be adopted by the Dutch government in tax deduction legislation in order to stimulate farmers to invest (voluntarily) in additional improvement of animal welfare, health and environment.

Results and products:
A list of measures to reduce fine dust emissions and a list of measures to improve architecture which can be added to the MDV- indexes. A farmer needs to realize a certain levels on this indexes in order to get access to tax deduction facilities.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr.ir. A.J.A. Aarnink
Onderzoeker Ir. P.J. Galama
Onderzoeker Ir. C.M.L. Hermans
Onderzoeker Dr.ir. S.F. Spoelstra
Projectleider Ir. S. Bokma

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie