KNAW

Research

Sustainability index (MDV) for duck, turkey and rabbit production

Pagina-navigatie:


Update content


Title Sustainability index (MDV) for duck, turkey and rabbit production
Period 01 / 2010 - 12 / 2011
Status Completed
Research number OND1343243

Abstract

Description:
The Dutch Government wants to encourage farmers to invest in sustainable housing systems.

Research objectives:
Development of sustainability indexes (MDV) for animal production, that can be adopted by the Dutch government in tax deduction legislation in order to stimulate farmers to invest (voluntarily) in additional improvement of animal welfare, health and environment.

Results and products:
Indexes for both rabibit, duck and turkey production which consist of lists of various investment measures to improve animal welfare, health, ammonia reduction and energy use, along with weighing factors which represent the effectiveness of each measure. A farmer needs to realize a certain level on these indexes in order to get access to tax deduction facilities

Abstract (NL)

Doel
Het ontwikkelen van Maatlatten Duurzame Veehouderij (MDV) voor de eenden-, kalkoenen- en konijnenhouderij .

Werkwijze
Voor de uitwerking zal Wageningen UR Livestock Research gebruik maken van zgn. expert-panels, waar deskundigen (in- en extern) op het relevante vakterrein op ad hoc basis in participeren. De dagelijkse afstemming vindt plaats met SMK (de organisatie die het beheer van de MDV uitvoert). (Tussen)producten worden ter beoordeling en goedkeuring aan een begeleidingscommissie voorgelegd waarin deskundigen vanuit de verschillende stakeholdersgeledingen participeren.

Resultaten
Het resultaat is een uitwerking van criteria en beoordelingsrichtlijnen voor MDV-Konijnen, eenden en kalkoenen voor de thema s ammoniak, dierenwelzijn, diergezondheid en energie

Related organisations

Related people

Researcher Ing. H.H. Ellen
Researcher Ir. M.F. Mul
Researcher Dr.ing. J.M. Rommers
Researcher Dr.ir. M.A.W. Ruis
Researcher Ir. M.C.J. Smits
Researcher Dr.ir. S.F. Spoelstra
Researcher Dr.ing. T. Veldkamp
Project leader Ir. S. Bokma

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation