KNAW

Research

Interactions between environmental copper, microbial community structure...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Interactions between environmental copper, microbial community structure and histamine levels in edible crustaceans
Period 10 / 2008 - 12 / 2011
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1343275
Data Supplier Website SENSE

Abstract (NL)

Veel kweekvijvers voor garnalen en vissen liggen in gebieden met metalen van diverse bronnen of microbiële vervuiling van stedelijk afvalwater. Bernadeta Soedarini onderzocht de invloed van microbiële- en kopervervuiling op eetbare kreeften. Een van haar conclusies is dat koperblootstelling van de kreeften de vorming van histamine, een biochemische stof (biogeen amine) die betrokken is bij verscheidene fysiologische processen, vertraagt. Op grond van de metaalophoping en vorming van histamine raadt zij aan alleen het vlees van kreeften te eten en de spijsverteringsorganen te vermijden. Soedarini verbond milieukwaliteit en voedselveiligheid in haar onderzoeksaanpak. Zij onderzocht diverse aspecten zoals bioaccumulatie van koper, vorming van histamine onder invloed van koperbelasting, het effect van koper op de structuur van de microbiële levensgemeenschap en ophoping van histamine in het vlees van kreeften. Haar experimenten met de marmerkreeft (Procambarus sp.) leidden tot de volgende conclusies: De mate van koperaccumulatie in de weefsels van de kreeften neemt af in de volgorde: spijsverteringsklier, kieuwen, exoskelet, spierweefsel. Histaminegehalten in Procambarus sp. namen toe bij toename van het kopergehalte in het lichaam. Kopergehalten tot 0,5 mg Cu/L hadden een grote invloed op de structuur van de microbiële levensgemeenschap in zowel het kweekwater als in het vlees van de kreeften tijdens bewaren.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. N.M. van Straalen
Supervisor Dr. B. Widianarko
Doctoral/PhD student Dr. B. Soedarini

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation