KNAW

Research

Understanding the dark and bright sides of heavy work investment:...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Understanding the dark and bright sides of heavy work investment: Psychological studies on workaholism and work engagement
Period 01 / 2009 - 05 / 2014
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1343288
Data Supplier Website OPG

Abstract (NL)

In haar promotieonderzoek toont Ilona van Beek aan dat er ten minste twee vormen van hard werken kunnen worden onderscheiden: een 'slecht' type, werkverslaving, en een 'goed' type, bevlogenheid. In haar proefschrift licht zij een tipje van de sluier op met betrekking tot de oorsprong van beide vormen van hard werken. Zo suggereren haar bevindingen dat werkverslaving en bevlogenheid gedeeltelijk hun oorsprong hebben in neurobiologie en de vroege socialisatie. Ook lijkt de sociale (werk) omgeving een rol te spelen. Waar werkverslaving voornamelijk gepaard gaat met ongunstige motivationele factoren, gaat bevlogenheid voornamelijk gepaard met gunstige motivationele factoren. Daarnaast toont Van Beek aan dat werkverslaving voornamelijk gepaard gaat met negatieve gevolgen voor de werknemer en de organisatie, terwijl bevlogenheid voornamelijk gepaard gaat met positieve gevolgen. Kortom, werkverslaving kan gezien worden als een negatieve vorm van hard werken, welke zo veel mogelijk tegengegaan dient te worden, en bevlogenheid als een positieve vorm van hard werken, welke van grote waarde is. Daarmee levert Van Beeks promotieonderzoek een beter begrip op van werkverslaving en bevlogenheid.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. W.B. Schaufeli
Supervisor Prof.dr. T.W. Taris
Doctoral/PhD student Dr. I. van Beek

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation