KNAW

Onderzoek

Sluiten voer-mest kringlopen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Sluiten voer-mest kringlopen
Looptijd 01 / 2010 - 12 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1343294

Samenvatting

Doel
Verkrijging van kennis van de opties over verduurzaming in de veehouderij via diervoeding en inzicht in handelingsperpectieven van stakeholders (inclusief de overheid)

Werkwijze
Met een deskstudie wordt bestaande kennis met betrekking tot verduurzamen en diervoeding geïnventariseerd en gerubriceerd, worden mogelijke strijdigheden ten aanzien van verduurzaming in beeld gebracht (bijvoorbeeld dierenwelzijn/diergezondheid en mineralengehaltes mest, voedselveiligheid en benutting grondstoffen). Met interviews wordt de attitude, kennis en mogelijke handelingsperspectieven van stakeholders in beeld gebracht. Beide delen worden zo uitgevoerd dat het een systeemanalyse van diervoeding en duurzaamheid oplevert. Vervolgens worden mogelijke opties verder uitgewerkt in interactie met het veld.

Resultaten
Overzicht van bestaande kennis met betrekking tot diervoeding en duurzaamheid, mogelijke 'perverse koppelingen' daarin en inzicht in mogelijke handelingsperspectieven van stakeholders (inclusief de overheid).

Aspecten van verduurzaming die in ieder geval aan de orde komen zijn: dierenwelzijn, diergezondheid, emissies, voedselveiligheid en sluiten van kringlopen.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
This question will be elaborated with the partners in Agenda Sustainable Animal Production. Starting point is the knowledge agenda resulting from the discussions among the partners in Agenda Sustainable Animal Production. There are 4 main questions in this knowledge agenda. Questions 1 and 2 relate to imports of feed ingredients and their sustainability. These questions can be answered by the representatives of the feed industry, based on national statistics (CBS). The focus in the project will be on scenario s for feed-manure cycles and the specific roles of government and industry in these cy

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr. S. van Berkum
Onderzoeker Dr.ir. A.J. de Buck
Onderzoeker Dr.ir. T.J. de Koeijer
Onderzoeker Dr.ing L.B.J. Sebek
Projectleider Dr.ir. F.R. Leenstra

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie