KNAW

Onderzoek

Technieken voor voorjaarstoediening dierlijke mest op klei en precisietoediening in rijen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Technieken voor voorjaarstoediening dierlijke mest op klei en precisietoediening in rijen
Looptijd 01 / 2010 - 12 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1343311

Samenvatting

Doel
Stimuleren en onderbouwen van

1. nieuwe technieken voor mesttoediening die als best geselecteerde bewerkingen kansrijk zijn in het voorjaar op kleibouwland en
2. precisie rijendosering van mest voorafgaand aan maïs zaaien.

Daarnaast faciliterend optreden naar praktijk en bedrijfsleven bij ontwikkeling goede methoden voor mesttoediening in het voorjaar en voor precisiedosering.

Werkwijze
Voor mesttoediening in het voorjaar op kleibouwland is een 2007 opgerichte begeleidingsgroep beschikbaar met vertegenwoordigers uit de loonwerksector (CUMELA), fabrikanten (Federatie Agrotechniek) en de praktijk (LTO). Binnen deze groep wordt de discussie gevoerd rondom goede mogelijkheden voor mesttoediening in het voorjaar op kleibouwland en zal nu ook precisie rijendosering opgenomen worden. Belangrijk aspect is het betrekken van de praktijk om breed gedragen oplossingen in beeld te krijgen en verder te ontwikkelen. Details van de onderzoeksopzet worden uitgewerkt en besproken met deze begeleidingscommissie. Vanuit deze begeleidingsgroep wordt door loonwerkers en fabrikanten actief in het onderzoek deelgenomen.

Dit project faciliteert en begeleidt de ontwikkeling van effectieve en wettelijk toegelaten mesttoediening door loonwerkers en de praktijk. Toetsing van de methoden vindt plaats in proeven op praktijkschaal met bodemstructuurwaarnemingen en waar mogelijk opbrengstmetingen. De proeven worden op praktijkschaal aangelegd en waar mogelijk op verschillende locaties binnen Nederland.

Resultaten
De voortgang wordt gerapporteerd aan opdrachtgever.
In korte projectbladen worden ervaringen na de eerste veldperiode samengevat t.b.v. intermediairs en de primaire sector. Najaar 2010 worden de resultaten vastgelegd in een projectrapportage.
Voorts wordt relevante informatie verspreid via artikelen in vakbladen.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
It is nowadays forbidden to apply manure in autmn/winter time on clay soils in arable farming; it is only allowed to apply manure in spring/summer time. Problems are encountered when applying manure on arable land on clay soils (appropiate machinery, soil structure, incorporation of the manure to reduce ammonia emissions). Furthermore on sandy soils more precise manure application is needed for efficient manure utilisation in case of the future limits on maximum manure application rates.

Research objectives:
To stimulate, facilitate and research methods to apply manure on clay soils for arable cropping in spring time; and to apply manure close to crop rows before sowing.

Results and products:
Report on potential methods and effects on soil structure and yield for manure application on clay soils in spring time and principles of precision row application before sowing.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Ir. P.H.M. Dekker
Onderzoeker Dr.ir. G.D. Vermeulen
Projectleider Dr.ir. J.F.M. Huijsmans

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie