KNAW

Research

BO-12.03-003 Sustainable crop protection

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-12.03-003 Sustainable crop protection
Period 01 / 2010 - unknown
Status Current
Research number OND1343314

Abstract (NL)

doel
Eind 2008 heeft voor de periode 2009 - 2011 in intensief overleg met de sectoren het Gewasbeschermingsonderzoek aan ziekten/plagen/onkruiden vorm gekregen. Dit heeft toen geleid tot een groot aantal sectorspecifieke- en sectoroverschrijdende méérjarige onderzoekprojecten. Aangezien voor 2010 het PVE niet is veranderd, maar het budget met ruim 18% is afgenomen is niet voor de kaasschaafmethode gekozen, maar voor het stopzetten van een aantal projecten.

In overleg met EL&I zijn de volgende uitgangspunten gekozen voor de keuzes:

.De bodemprojecten zijn zoveel mogelijk in stand gehouden. EL&I heeft aangegeven bodem een belangrijk speerpunt te vinden dat in de toekomst verder zal worden uitgebouwd.
. Daarnaast zijn de onkruidprojecten zoveel mogelijk in stand gehouden aangezien dit onderzoek in het verleden al zeer sterk is gekort en er een strategisch minimum overeind moet blijven. M.n. de biologische sector heeft hier een groot belang.
. Er is geen rekening gehouden met de verdeling over de sectoren die tijdens de invulling van de nieuwe thema s in 2008 speelde.
. Er zijn projecten beëindigd omdat de oplossingsrichtingen waaraan gewerkt wordt zover ontwikkeld zijn dat deze verder kunnen worden opgepakt door het bedrijfsleven/sector.
. Er zijn projecten beëindigd omdat de inhoudelijke invulling van 2009 niet past bij het thema.
. Er is gekeken naar het evenwicht aan gewassen waaraan onderzoek gedaan wordt.
. Er zijn projecten beëindigd omdat ze niet voldoende resultaten opleveren.
. Voorkeur hebben projecten die een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van de erkende knelpunten waarvoor een vrijstelling wordt gegeven als Dringend Vereiste Toepassing.
. Kansrijke Good Practices of Best Practices (project E. Stilma) die een substantiële milieuwinst opleveren of een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de erkende knelpunten waarvoor een vrijstelling wordt gegeven als Dringend Vereiste Toepassing.

Dit heeft geresulteerd in een short list van doorlopende projecten voor 2010/2011.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. P.M. Boonekamp

Related research (upper level)

Theme BO-12.03

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation