KNAW

Onderzoek

Doorontwikkelen Biologische Grondontsmetting (BGO)

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Doorontwikkelen Biologische Grondontsmetting (BGO)
Looptijd 01 / 2010 - 12 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1343316

Samenvatting

Doel
Vaststellen van het werkingsmechanisme van Biologische Grond Ontsmetting (BGO) met behulp van gedefinieerde fermentatieproducten (geavanceerde BGO). Vaststellen onder welke randvoorwaarden BGO effectief is tegen schadelijke organismen, met inachtneming van voor de praktijk financieel haalbare oplossingen.

Werkwijze
In het eerste jaar zal het accent liggen op het vaststellen van het werkingsmechanisme onder geconditioneerde omstandigheden (bekend vochtgehalte, temperatuur en grondsoort) met behulp van gedefinieerde koolhydraat/eiwit combinaties van plantaardige oorsprong die als poeder, granuaat of emulsie door de grond worden gewerkt. Deze data worden gekoppeld aan de metingen over effectiviteit tegen Globodera pallida, Pratylenchs penetrans of Fusarium oxysporum waaruit een patroon zal ontstaan dat de relevantie van de omzettingsproducten voor doding van bodemorganismene zal aantonen.

Op basis van het werkingsmechanisme en de randvoorwaarden voor effectiviteit vastgesteld onder geconditioneerde omstandigheden in het eerste jaar, zullen in het tweede jaar veldproeven worden uitgevoerd. Dit gebeurt op zowel een akkerbouwbedrijf als op een vollegrondsgroenteteelt bedrijf met verschillende schadelijke organismen. Daarbij wordt geverifieerd of de beste resulaten uit het eerste jaar onder veldomstandigheden ook zijn te realiseren. Selectie van producten zal geschieden op basis van effectiviteit alsmede kosten van het product en de toepassing.

De gecombineerde kennis uit het eerste en tweede jaar over het werkingsmechanisme zal in het derde jaar als uitgangspunt dienen om onder veldomstandigheden gericht geavanceerde BGO toe te passen op besmette percelen en de resultaten daarvan in een veldbijeenkomst te tonen aan de akkerbouwsector en vollegrondsgroentesector.

De uitvoering en bemonsteringen van deze veldproeven zal worden afgestemd met PRI voor een modelmatige benadering zodat de gegevens geimplementeerd kunnen worden in het beslissingsondersteundende systeem NEMADECIDE.

Resultaten
Inzicht in het werkingsmechanisme van geavanceerde BGO en technische en financiƫle haalbaarheid voor de akkerbouw en tuinbouw.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
The lack of fundamental information about the mode of action of biological soil disinfestation hampers the progress of BGO into an effective reliable soil disinfestation method for arable crops and field vegetables.

The mode of action of an advanced BGO will be studied in this project in order to realize in the next future an effective and financial feasible soil disinfestation method.

Research objectives:

. Establishment of mode of action of biological soil disinfestation.
. Establishment of required conditions for efficacy of BGO.

Results and products:

. Insight in mode of action of biological soil disinfestation and feasibility for implementation in arable crops and field vegetables.
. Insight in relation between measured (greenhouse) gases and efficacy agaist pathogens and pests.
. Insight in relevance of produced fatty acids for efficacy BGO.
. Insight in the required C and/or N amount and ratio in the agricultural by-product for fermentation on the efficacy of BGO against parasitic nematodes and pathogens.
. Insight in influence temperature and soil (pH, texture) on efficacy BGO against pathogens
. Insight in required dosage and exposure time.
. All this information will clarify in which time of the year, with which product and on what soil type optimal soil disinfestation can be achieved with advanced BGO. This also will lead to a conclusion about in which sectors advanced BGO can be applied and implemented in crop rotations.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Ir. L.P.G. Molendijk
Onderzoeker Dr.ir. G.J. van Os
Onderzoeker Dr. C.H. Schomaker
Projectleider W.T. Runia

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie