KNAW

Research

Development of integrated control strategies for woolly apple aphid and pear psylla

Pagina-navigatie:


Update content


Title Development of integrated control strategies for woolly apple aphid and pear psylla
Period 01 / 2010 - 12 / 2011
Status Completed
Research number OND1343323

Abstract

Description:
Woolly apple aphid Eriosoma lanigerum and pear psylla Cacopsylla pyri are important pests in apple and pear orchards respectively. Natural enemies are indispensable for the regulation of these pests, but their presence is often hampered by the use of chemicals in the orchard. A sustainable control strategy should combine the control by natural enemies with the use of non-chemical and selective pesticides. Therefore, we need a thorough knowledge of the side effects of pesticides on the main natural enemies.

Research objectives:
The project aims at the development of integrated control strategies for woolly apple aphid Eriosoma lanigerum and pear psylla Cacopsylla pyri.

Results and products:
· An overview of the effects of pesticides and fertilisers on the survival of the common earwig Forficula auricularia.
· An integrated control strategy for woolly apple aphid Eriosoma lanigerum and pear psylla Cacopsylla pyri.

Abstract (NL)

Doel
Appelbloedluis en perenbladvlo behoren tot de belangrijkste insectenplagen in fruitboomgaarden. Natuurlijke vijanden van deze plagen kunnen een belangrijke rol spelen bij de bestrijding van appelbloedluis en perenbladvlo, maar op hun beurt hebben de natuurlijke vijanden vaak te lijden onder de bespuitingen die tegen andere ziekten en plagen moeten worden uitgevoerd.

Het doel van het onderzoek is om de geïntegreerde bestrijding van perenbladvlo en appelbloedluis te verbeteren door stimulering van natuurlijke vijanden in combinatie met selectieve bestrijdingstechnieken. Het onderzoek richt zich vooral op de oorwormen, waarvan is aangetoond dat die een grote invloed hebben op de ontwikkeling van bovengenoemde plagen.

Werkwijze
De effecten van bestrijdingsmiddelen en meststoffen op oorwormen worden getoetst, eerst op laboratoriumschaal en daarna in de boomgaard. De resultaten van dat onderzoek worden gebruikt om een geïntegreerde bestrijdingsstrategie voor appelbloedluis en perenbladvlo te ontwerpen, waarbij natuurlijke vijanden zoveel mogelijk worden gespaard. Deze strategie gaan we in de praktijk toetsen en verder ontwikkelen.

Resultaten
· Een overzicht van de effecten van bestrijdingsmiddelen en meststoffen op de overleving van oorwormen.
· Een geïntegreerde aanpak voor de bestrijding van appelbloedluis en perenbladvlo.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ing. H.H.M. Helsen

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation