KNAW

Onderzoek

Development of feasible sustainable agriculture strategies in a climate...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Development of feasible sustainable agriculture strategies in a climate change context in Ethiopia
Looptijd 01 / 2010 - 12 / 2012
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1343451

Samenvatting

Doel
In juni 2009 is in Addis Abeba een cursus op het gebied van aanpassing aan klimaatverandering in de landbouw in Oost Afrika georganiseerd. Ook is er in 2009 in het kader van een multilateraal beleidsondersteunend onderzoeksproject (BO-10-008-003) een raamwerk ontwikkeld voor kwetsbaarheid.

In 2010 wordt er verder gewerkt aan het verder opbouwen van capaciteit voor aanpassing aan klimaatsverandering, door op basis van het ontwikkelde raamwerk twee casussen (hotspots) uit te werken, waarin kwetsbaarheid centraal staat, en waarin keuzes moeten worden gemaakt voor adaptatie, zoals beschreven in het National Action Plan on Adaptation (NAPA). Verder zal actief worden gewerkt om adaptatie en mitigatiezaken te agenderen binnen het te ontwikkelen Agricultural Policy Plan, wat op het moment ontwikkeld wordt.

Werkwijze
In het project zullen in twee casussen de beleids- en beheersopties voor duurzaam landgebruik in een situatie van klimaatverandering zoals deze zich in Ethiopië voordoet, worden bestudeerd. Ook zijn activiteiten voor capaciteitsopbouw voor aanpassing aan klimaatverandering voorzien, om bij te dragen aan het ontwikkelen van een kennisagenda.

Van de geselecteerde hotspots zal er één in de Central Rift Valley van Ethiopië zijn, waar re-greening (herbebossen), en de invloed van klimaatverandering op de verbouw van koffie en natuurbescherming centraal zullen staan. De tweede hotspot is in het zuid-oosten van het land, waar het verband tussen klimaatverandering en land degradatie en veehouderij de centrale thema s zullen zijn.

De nadruk ligt in het project op het vaststellen van mogelijke beleids- en beheersopties voor duurzaam landgebruik. Adaptatie en mitigatie van klimaatverandering en het voorzien in ecologische (groene) diensten, bijvoorbeeld door waterbeheer of koolstofvastlegging, zijn leidende principes hierbij. In beide gevallen gaat het om aanpassingen aan klimaatveranderingen, waarbij duurzame oplossingen voor landgebruik moeten worden ontwikkeld.

Resultaten
De beoogde resultaten zijn:

. twee praktische en haalbare uitvoeringsplannen voor kwetsbare gebieden
. regionale en locale capaciteitsopbouw om adaptatie strategieën te ontwikkelen
. dialoog tussen wetenschap en beleid t.b.v. een kennisagenda voor aanpassing aan klimaatsverandering
. kennisdoorwerking / helpdesk functie

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
Based on a workshop organized in Ethiopia, on adaptation to climate change in agriculture in East Africa (June 2009, Addis Ababa) and within the framework that was developed within the scope of the multilateral BOCI project (10-009-03 climate and adaptation), two hotspot areas will be selected to further elaborating the prioritized adaptation actions as described in Ethiopia s NAPA. Additionally, support will be provided to bring climate adaptation and mitigation issues into the Agricultural Policy Plan that is currently being drafted in Ethiopia.

The selected hotspots will include the Central rift valley with a thematic focus towards re-greening, adaptation of coffee farming and nature conservation, and the south eastern part of the country with a thematic focus towards land degradation and pastoralism. The focus of the project will be to assess potential policy and management options to rehabilitate degraded areas and move towards sustainable exploitation of suitable land. For this the adaptation to and mitigation of climate change and optimization of provisioning of ecosystem services (e.g. water regulation and carbon sequestration) will be the guiding perspectives.

Research objectives:
Assess for two case studies the policy and management options for sustainable agricultural land use under conditions of climate change in Ethiopia, in the framework of the NAPA. The cases will focus on the Central Rift Valley (re-greening/coffee) and the South Eastern part (land use change/pastoralism).

Build capacity to support a science policy interface for climate change adaptation, and to develop a knowledge agenda.

Results and products:

. Two practical and feasible implementation plans in the context of the NAPA including financial infrastructure for support
. Regional/ local oriented capacity development for the development of adaptation strategies
. Policy/ science dialogue for setting up a knowledge agenda
. Knowledge sharing (helfpdesk function).

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr. E.J.M.M. Arets
Onderzoeker Drs. J. van Geene
Onderzoeker Dr. F. Ludwig
Onderzoeker Dr.ing. R.L.M. Schils
Onderzoeker Dr. R.W. Verburg
Onderzoeker Dr. A. Verhagen
Projectleider Ir. C.T.H.M. Terwisscha van Scheltinga

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie