KNAW

Research

Resource distribution in African metropolitan regions

Pagina-navigatie:


Update content


Title Resource distribution in African metropolitan regions
Period 01 / 2010 - unknown
Status Completed
Research number OND1343470

Abstract

Description:
The rising urban and rural populations in Africa need robust food production systems that meet the growing demand for food security, not only in terms of quantity, but also in terms of quality (freshness, diversity, vitamins and micro-nutrients). This is reflected in MDG7 (ensure environmental sustainability) and MDG1 (eradicate extreme poverty and hunger). Open field agriculture, horticulture and livestock production have to optimally share natural resources, including land, and the enabling environment has to be transparent and accountable. This can be considered at various scales, one of which is the regional scale at which many distribution and optimization issues are to be addressed. Resource-efficient (including energy) production of quality food, saveguarding the environment, the position of smallholders, coherent policy, and rules and legislation by the government, and the interests of the urban population that stimulate industrialization, are some of these issues.

A metropolitan region is here loosely defined as a large population centre consisting of a large metropolis and its adjacent zone of influence. Metropolitan populations are rapidly growing in Africa as well as in Asia and South America, having a substantial impact on the macro-economy at the continental level.

The resource distribution is particularly dynamic in metropolitan regions, as here the demands of the urban population stimulate the development of more intensive forms of food production, and may threaten biodiversity. The dynamics are often not well-planned due to a shortage of information and understanding and poor governmental guidance, leading to a sub-optimal use of available land and other resources, and to not-optimal performance of the farms. This obviously has consequences for the production levels and for the robustness of the production systems.

Research objectives:
Much experience has already been gained in various metropoles. The project wants to translate experiences and lessons learned from important metropolitan regions around the world to metropolitan regions in Africa and China, and supply decision makers and planners with relevant information regarding resource distribution over open field agriculture, horticulture and livestock production.

Results and products:

. Major resources, and a conducive enabling environment to utilize resources in open field agriculture, horticulture and livestock production (ecologically, economically, culturally, politically, etc.), that optimize the food production in metropolitan regions. This contributes to MDG7 (ensure environmental sustainability) and MDG1 (eradicate extreme poverty and hunger).
. Lessons learned, and best planning practices for metropolitan regions in Africa and China.
. Information to provide decision makers / planners with understanding of, and options for an effective resource allocation, given the local situation with regards to needs and possibilities.
. Policy briefing to LNV and agricultural councellors. Recommendations with regards to LNV activities in metropolitan areas.

Abstract (NL)

Doel
Het projectdoel is om ervaringen en leerpunten vanuit diverse metropole gebieden in de wereld te vertalen naar metropole gebieden in Afrika en China, en om beslissers en planners te voorzien van relevante informatie met betrekking tot een goede verdeling van hulpbronnen over landbouw, tuinbouw en veeteelt.

Werkwijze
Fase 1:

. Maand 1: Case studies: Een aantal metropole gebieden in diverse continenten (bijvoorbeeld Mexico, Sao Paulo, Bejing, Cairo, Johannesburg, maar ook westerse metropole gebieden als het Nederlandse Westland) worden geselecteerd. Deze dienen als cases waaruit lessen worden getrokken voor andere metropole gebieden. Bureaustudie.
. Maand 2-5: Analyse: Identificatie van de hulpbronnen die de voedselproductie in metropole gebieden beïnvloeden, en van de omgeving waarin de hulpbronnen worden gebruikt. Dit kan op diverse vlakken: ecologisch, economisch, cultureel, politiek, etc. Er wordt een generiek raamwerk ontwikkeld dat de informatie van de specifieke gevallen organiseert en assisteert om inzichten te vertalen naar andere metropole gebieden. Er wordt aandacht gegeven aan landbouw, tuinbouw en veeteelt. Leerpunten en goede planningspraktijken worden afgeleid, waar mogelijk op een kwantitatieve of kwalitatieve wijze geïllustreerd. Bureaustudie, gebruik makend van bijvoorbeeld publieke informatie, eigen ervaringen, en information verkregen via de landbouwraden.

Fase 2:

. Maand 6-8: Metropole gebieden. Eeen aantal metropole gebieden in Noord-, Oost- en Zuid-Afrika en in China worden geselecteerd en beschreven. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld Cairo-Alexandrië, Addis Ababa, Nairobi en Johannesburg in Africa en Bejing in China. Bureaustudie.
. Maand 9-11: Leerpunten in Afrikaanse en Chinese context. De leerpunten worden vertaald naar de geselecteerde metropole gebieden in Afrika en China. Identificatie van situaties waarin en oorzaken waardoor de voedselproductie leidt onder een onevenwichtige verdeling van hulpbronnen, en een niet-adequate omgeving. Bureaustudie, met indien mogelijk een bezoek aan een of twee metropole gebieden.

Fase 3:

. Maand 12: Verslaglegging. Verbinding met andere KB activiteiten of andere LNV-gefinancierde programmas: Waar mogelijk worden verbindingen gelegd met andere BOCI projecten (Ethiopië, Zuid-Afrika, Egypte) en het KB7 programma 'Transitie kennisinfrastuctuur regio versus internationale casus glastuinbouw'.

Resultaten

. De belangrijkste hulpbronnen, en een ondersteunende omgeving om optimaal gebruik te maken van deze hulpbronnen in landbouw, tuinbouw en veeteelt (ecologisch, economisch, cultureel, politiek, etc.), om de voedselproductie in metropole gebieden de optimaliseren.
. Leerpunten, en goede planning voor metropole gebieden in Afrika en China.
. Informatie om beslissers en planners te ondersteunen bij het begrip van, en opties voor een effectieve verdeling van hulpbronnen, gegeven de locale situatie met betrekking tot behoeften en mogelijkheden.
. Beleids'briefing' aan LNV en landbouwraden. Aanbevelingen m.b.t. LNV-activiteiten in metropole gebieden.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Dr.ir. A.J.A. Aarnink
Researcher Ir. J.B. Campen
Researcher Ir. J.G. Conijn
Researcher Drs. N.S.P. de Groot
Researcher Dr.ir. H. Hengsdijk
Project leader Ir. C.J.M. van der Lans

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation