KNAW

Onderzoek

Greening Saudi Arabia: The 2x2 challenge (2x more green with 2x less water)

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Greening Saudi Arabia: The 2x2 challenge (2x more green with 2x less water)
Looptijd 01 / 2010 - 12 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1343482

Samenvatting

Doel
Het uiteindelijke doel van het project is een bijdrage te leveren aan duurzaam waterbeheer in Saoedi Arabie. Om dit te bereiken is een gezamenlijke inspanning nodig van de overheid, van de private sector en van de kennisinstellingen. Het concrete doel van het project is om deze partners bij elkaar te brengen en hen te stimuleren om een actieplan te maken om het waterbeheer in Saoedi Arabie duurzamer te maken. Hierbij en hierdoor worden kansen gecreëerd voor de Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven om met innovaties in de landbouw en water sector verder te ontwikkelen en vermarkten.

Het onmiddelijke doel (voorwaarde voor succes) is het winnen van het vertrouwen van de Saoedische partijen en het bevorderen van het gevoel van 'ownership' en 'commitment' voor het actieplan dat in het project wordt ontwikkeld.

Werkwijze
Voor een effectieve manier van werken zullen we de traditionele analytische manier van werken combineren met een ontwerpbenadering waardoor creatieve innovatieve oplossingen kunnen worden gegenereerd. Voor de analytische benadering zullen we terugvallen op bestaande studies die door onze counterpart organisatie (taal!) zal worden samengevat. De ontwerpbenadering hopen we te implementeren middels interactive workshops en contacten tussen Saoedische kennisinstellingen en bedrijfsleven en hun Nederlandse tegenhangers. We zullen ons hierbij beperken tot de landbouwsector, ecosystemen, en water en groen in de stad.

Het meest kritische punt in de beoogde samenwerking in dit project is het 'ownership' van het probleem en de voorgestelde oplossingen. Om die reden zal het merendeel van het budget besteed worden aan drie workshops waar we de Saoedische deelnemers zullen uitdagen om zelf hun probleem te identificeren en oplossingsrichtingen aan te dragen. Deze drie workshops zullen zich richten op:

1. Een start workshop met vertegenwoordigers op nationaal niveau. Van de overheid zullen vertegenwoordigers worden uitgenodigd van de verschillende minsiteries op het gebied van Water, Landbouw, Milieu, Planning, Toerisme, etc. Verder zullen vertegenwoordigers van de private sector (vnl. landbouw) en van de kennisinstellingen worden uitgenodigd. Het voornaamste doel van de workshop is de probleemstelling m.b.t. het waterbeheer in Saoedi Arabië helder te krijgen en de inhoud en focus van het project overeen te komen. De uitkomst van deze workshop zal sturing moeten geven aan zowel de analytische studies als aan de ontwerpbenadering.
2. Een tweede workshop is nodig zodra de eerste resultaten van de analytische studies als ook eerste ideeën van de ontwerpbenadering zichtbaar worden. Deze workshop zal zich richten op het ontwikkelen van een visie op Greening KSA 2*2 . Deze visie zal worden geformuleerd door vertegenwoordigers van de overheid, de private sector en de kennisinstellingen die zullen worden geselecteerd op basis van hun veronderstelde vermogen om out of the box te kunnen denken. We zullen een scenario type benadering kiezen.
3. Het einde van het project zal worden gemarkeerd door een derde workshop met nationale vertegenwoordigers. In deze workshop zal de voorbereide visie op Greening KSA 2x2 worden bediscussieerd, aangepast en goedgekeurd. Uitgaande van deze visie zullen de deelnemers vervolgens worden uitgedaagd om acties te definieren om de realisatie van die visie te bewerkstelligen. Die acties moeten zo specifiek mogelijk worden gemaakt: wat wordt er gedaan, wie doet het, wanneer en wie betaald ervoor).

Resultaten
De resultaten van het project zijn drieledig. In volgorde van belangrijkheid zijn dat:

1. Een actief netwerk van contacten in Saoedi Arabië bestaande uit kennisinstellingen, overheidsinstanties en de private sector op het gebied van water, landbouw en water en groen in de stad.
2. Een groeiend besef in dit netwerk van de noodzaak van duurzaam waterbeheer en de bereidheid om daar actie op te ondernemen.
3. Een samenvattend rapport en folder over de ontwikkelde watervisie "Greening KSA" en actiieplan met concrete acties om die visie te verwezenlijken.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
The Kingdom of Saudi Arabia faces the problem of a growing water shortage. With the growing welfare created by the fossil fuel based economy the demand for good quality food, drinking water but also for a green living environment is growing. Water demand management is needed to balance the limited availability of water resources with the growing demand for water. Water demand management requires a mix of measures from the Government (rules, regulations, taxes and incentives) and from the private sector (transitions and investments) and knowledge institutes (innovations).

Research objectives:
Developing a vision on vision on sustainable water management for the Kingdom of Saudi Arabia (Greening KSA, the 2x2 initiative) and a plan of action to realize this vision. Both the vision and the action plan should be developed by the Saudi Arabia partners.

Results and products:
The most important project result will be the network build in the Kingdom of Saudi Arabia. The network includes the scientific community, the relevant Government Authorites and the important private sector (agricultural) companies.

The secondary project result of importance will be the confidence gained in the KSA and the feeling of ownership for the project approach to sustainability and water demand management that we will introduce.

The most concrete project result will be a concise report and/or leaflet describing the Water Vision on greening KSA that the Saudie water sector will develop during the course of the project. The vision report will be accompanied by a plan with defined actions to achieve this vision.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Ir. J.B. Campen
Onderzoeker Ir. J. Kopinga
Onderzoeker Ir. J. Kruit
Onderzoeker Dr. V.G.M. Linderhof
Onderzoeker Ir. H.T.L. Massop
Onderzoeker Ir. I.G.A.M. Noij
Onderzoeker Dr.ir. H. van Reuler
Onderzoeker Ir. C. Siderius
Projectleider Ir. C.W.J. Roest

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie