KNAW

Research

Increased efficiency of resource use in potato production

Pagina-navigatie:


Update content


Title Increased efficiency of resource use in potato production
Period 01 / 2010 - 12 / 2011
Status Completed
Research number OND1343484

Abstract

Description:
Many resources in potato production in Indonesia (land, water, energy, minerals, biocides) are used sub-optimally due to lack of Decision Support Systems (DSS). Farmers currently are guided by representatives of the chemical industry or apply on the save side ; both with high risk of over-application and ill use of resources. The BOCI project is aimed at the identification of key indicators of current cultural practices and the determination of how DSS (derived from potato production systems in the Netherlands) could contribute to sustainability in the Indonesia.

Research objectives:
The objective of the activities during the first months of 2010 is to describe a project for the INDF funds describing how and which DSS contributes to improved use of scarce resources and possibly minimizing the impact of potato production on the environment. We envisage involvement of all potato stakeholders such as growers, suppliers, trade, R&D and policy makers.

Results and products:
1. mission of three researchers for fact finding
2. report on usefulness, need and possibilities of the deployment of decision support systems in potato production
3. project proposal for submission to INDF

Abstract (NL)

Doel
Het doel van dit project is het genereren van een gelijke perceptie van de problematiek en op basis daarvan te komen tot een groter projectvoorstel voor het INDF-fonds. De inhoud van dat project is het verbeteren van de benutting van hulpbronnen bij het telen van aardappel en in het bijzonder pootaardappelen. Het gaat daarbij om de hulpbronnen land, water, energie, arbeid, mineralen en biociden. Telers laten zich nu vaak leiden door adviseurs van de chemische industrie of nemen het zekere voor het onzekere met in beide gevallen risico op overdosering en onvoldoende afstemming tussen de verschillende soorten inputs. In Nederland maken telers volop gebruik van BeslissingsOndersteunende Systemen en het doel is om sommige van deze systemen generiek te maken en op de teelt in Indonesië toe te passen.

Werkwijze
In de eerste maanden van het jaar zal een missie worden uitgevoerd naar de belangrijkste aardapppelgebieden in het land om met belanghebbenden (boeren, handel, onderzoekers, toeleveranciers en beleidsmakers) de problematiek in kaart te brengen en contouren van een project Duurzame aardappelteelt in Indonesië op te zetten. Vervolgens zal het project worden verfijnd in een workshop met potentiële uitvoerders en voor de sluitingsdatum worden ingediend.

Resultaten

1. missie van drie onderzoekers om feiten aan te dragen
2. rapport over nut, noodzaak en mogelijkheden van inzet van beslissingsondersteunende systemen in de aardappelteelt
3. projectbeschrijving voor indiening INDF

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Dr. T.H. Been
Researcher Dr.ir. A.J. Haverkort
Researcher Ir. R. Wustman
Project leader Ir. W.J. van der Burg

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation