KNAW

Research

The relation between pasture diversity and the healthy of dairy cattle

Pagina-navigatie:


Update content


Title The relation between pasture diversity and the healthy of dairy cattle
Period 01 / 2010 - unknown
Status Completed
Research number OND1343494

Abstract

Description:
Some (organic) dairy farmers think that the health of dairy cattle is positively affected by cattle grazing highly diverse pastures (grasses, herbs), established more than 30 years ago. From their experience cattle grazing these pastures have almost no health problems. In this limited pilot research the relation between pasture composition, phyto-therapeutical potential (anti-oxidants and phenols) of encountered grass/herb species and health of dairy cattle will be investigated at selected dairy farms. The research will be linked to other ongoing research activities in the field of animal health, phytotherapy and sward composition.

Research objectives:
To gain knowledge about the relation between pasture diversity and the health of dairy cattle

Results and products:
Research report and highlights results

Abstract (NL)

Doel
Meer inzicht verkrijgen in de relatie tussen kruiden in oud grasland en gezondheid van biologisch melkvee.

Werkwijze
Fase 1 (2010)

. Selectie van 4 biologische melkveebedrijven op basis van soorten/kruidenrijk grasland en ziekteproblemen. Vergelijking ziekteproblemen met de database die door Gidi Smolders/Jan Paul Wagenaar in het kader van eerdere biologische onderzoeksprojecten is aangelegd.
. Botanische kartering van graslandpercelen op de geselecteerde bedrijven.
. Screening van de potentiële fytotherapeutische werking (literatuur en laboratorium) van de kruiden in de kruidenrijke graslanden.
. Matching van mogelijke (afwezigheid van) ziekteproblemen en potentiële fytotherapeutische werking van kruiden in de wei.

Fase 2 (2011)

Selectie van 1 of 2 bedrijven voor observaties gedurende weideperiode waarin een match is van mogelijke ziekteproblemen en potentiële fytotherapeutische werking van kruiden in de wei. Deze observaties, en de verwerking ervan, met meer gedetailleerd laboratoriumonderzoek, zullen in 2011 plaatsvinden. Bij de obeservaties wordt vooralsnog uitgegaan van visuele waarnemingen. De ontwikkelingen m.b.t. GPS-volgsystemen gaan echter dermate snel dat dit mogelijk toegepast kan worden.

In fase 1 (2010) wordt in exploratief onderzoek geïnventariseerd of je op basis van bestaande melkveebedrijven deze relatie kunt leggen.

Resultaten . Nieuwsbericht bij aanvang van het onderzoek
. Beknopte rapportage en een nieuwsbericht op www.biokennis.nl (eind 2010) met resultaten:
. Theoretische match tussen kruiden in oud grasland en potentiële fytotherapeutische werking.
. Vergelijking gezondheid bedrijven met oud grasland en kruiden en landelijk gemiddelde in biologische database
. Vergelijking oud grasland percelen en Engels raaigras percelen wat betreft samenstelling op anti-oxidanten en fenolen

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. J.P. Wagenaar

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation