KNAW

Onderzoek

BO-12.10-002.03 Hele dieren leven lang

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-12.10-002.03 Hele dieren leven lang
Looptijd 01 / 2010 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1343499

Samenvatting

Doel
De integriteit van het dier is voor de biologische veehouderij één van de belangrijkste uitgangspunten en doelstellingen tegelijkertijd. Dieren moeten zonder ingrepen die afbreuk doen aan hun heelheid hun leven lang kunnen leven. Dit wordt nu al gerealiseerd doordat snavels van kippen niet worden bekapt en staarten van biggen niet worden gecoupeerd. Maar de biologische landbouw wil en moet hierin verder gaan. Daarom vallen onder dit label:

. Kalf bij de koe
. Het verlengen van de levensduur (gebruikswaarde) van landbouwhuisdieren
. Het vinden en realiseren van duurzame oplossingen voor de mannelijke jonge dieren die nu vooral als ongewenst bijproduct van de houderij gezien worden, zoals de stierkalveren uit de melkveehouderij, de geitenbokjes, de ramlammeren en de eendagshaantjes
. Het niet meer castreren van biggen en de knelpunten rond afzet van niet gecastreerd vlees. Dit is sinds het Akkoord van Noordwijk (2008) ook door gangbare partijen opgepakt. De biologische varkenshouderij heeft zich aan dit gangbare initiatief verbonden door zich als pilot sector op te stellen. Dit is door de korte biologische varkensvleesketen ook goed mogelijk. Deze pilot is nog niet afgerond.

Ambitieniveau

. Voor elke diersector zijn oplossingen beschikbaar om dieren een leven lang heel te houden. Dit zullen multifactor oplossingen zijn, zowel het houderijsysteem, het management als de keten zijn aangepast rond het dier.
. Biologisch gehouden dieren bereiken een duidelijk hogere leeftijd dan anno 2009 met een acceptabel productieniveau.
. De mannelijke jonge dieren worden op een integraal duurzame wijze biologisch verwaard.

Werkwijze
In de varkenshouderij wordt het houden van beren (in de brede betekenis) onderzocht met aandacht voor de heelheid van het dier. Een groot probleem in de pluimveehouderij: het verenpikken wordt onderzocht i.c.m. ruwvoer verstrekking en darmgezondheid. Uitgangspunt hierbij is dat deze kennisvragen geïntegreerd benaderd dienen te worden.

De heelheid van het dier mag niet leiden tot het verminderen van welzijn of gezondheid op andere deelaspecten. Het onderdeel van de jongvee-opfok van het project Weerstand van Melkvee is ondergebracht bij dit label. Een goede management van de jongvee-opfok legt een goede basis voor betere gezondheid voor de rest van het leven van het jongvee.

Over de sectoren heen wordt ook het deel dat betrekking heeft op Hele dieren leven lang van het project Verbetering welzijnsprestaties biologische veehouderij onder dit label gebracht. Denk hierbij het voorkomen van ingrepen, een langer leven en het omgaan met mannelijke dieren.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken personen

Projectleider Ir. G. Migchels

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie