KNAW

Research

Finishing Male Organic Pigs

Pagina-navigatie:


Update content


Title Finishing Male Organic Pigs
Period 01 / 2010 - 12 / 2011
Status Completed
Research number OND1343500

Abstract

Description:
Boar taint and negative behaviour are a serious threshold for finishing organic boars. The first activity of this project is to investigate possibilities to reduce these effects of non castration. The project will be carried out in close cooperation with a larger conventional project.

Research objectives:
The objective is to describe possibilities to reduce boar taint and sexual and aggressive behaviour.

Results and products:
The project will result in a plan for a more extended experiment in 2011/2012.

Abstract (NL)

Doel
Het doel van het project is om enerzijds meer zicht te krijgen op het aandeel karkassen met berengeur uit de biologische varkenshouderij en op mogelijkheden ter voorkoming daarvan en anderzijds vermindering van gedragsproblemen in de tweede helft van de vleesvarkensfase.

Werkwijze
. In 2010 worden samen met onderzoekers uit het gangbare traject de mogelijkheden op rij gezet om zonder gedragsproblemen beren te houden met zo weinig mogelijk karkassen met berengeur.
. In 2010 zal een oriƫnterende ronde met beren op PC Raalte worden gedraaid en door DGW als biologische beren worden geslacht. Voor het bepalen van het percentage stinkers is dit niet voldoende.
. In 2011 en 2012 opzet van grotere studie
. Exacte invulling dient nog te gebeuren in nauwe samenwerking met lopende gangbare onderzoek, mede afhankelijk van de resultaten van de lopende activiteiten.

Datum en omschrijving fases en go/no go momenten: (zo mogelijk budget per fase)

In januari 2010 zal in nauw overleg met het gangbare project over de invulling van het project worden besloten.

Onderzoek aan het houden van biologische beren is niet mogelijk zonder medewerking van DGW. Voorwaarde is dat de beren biologisch geleverd kunnen worden. Een rekenvoorbeeld: de kosten voor het afwaarderen zijn hoog - 70 biologische beren naar 70 gangbare beren = 70 x 90 * ( 2,70 - 1,35) = 8.505 . Bij 1-2% karkassen met berengeur betreft het slechts 1 stinker .

Resultaten
Interne rapportage over aanpak beren houden in de biologische varkenshouderij

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. H.M. Vermeer

Related research (upper level)

Program BO-12.10-002.03

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation