KNAW

Onderzoek

Ruwvoer, darmgezondheid en verenpikken

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Ruwvoer, darmgezondheid en verenpikken
Looptijd 01 / 2010 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1343501

Samenvatting

Doel
Aanbevelingen kunnen doen aan opfokkers en legpluimveehouders hoe ze met ruwvoer het verenpikken kunnen verminderen en de darmgezondheid kunnen bevorderen.

Werkwijze

. Afhankelijk van de resultaten uit project Ruwvoer 2009 worden reeds gestarte proeven op praktijkbedrijven (opfok en leg) voortgezet en afgerond. In het project van 2009 krijgen kippen verschillende soorten ruwvoer op verschillende manieren verstrekt en wordt er gekeken naar de effecten op verenpikschade, gedrag, gewicht, groei, wonden aan de poten, plakkerige mest aan de poten, opname van standaardvoer, legpercentage, eikwaliteit en darmgezondheid.
. In vervolg op project Ruwvoer 2009 worden op praktijkbedrijven verschillende manieren van ruwvoer verstrekken uitgeprobeerd, waarbij wordt aangesloten op lopende initiatieven bij pluimveehouders. Gemeten wordt de tijd dat de dieren met het ruwvoer bezig zijn, de schade door verenpikken en de darmgezondheid. Gestreefd wordt naar 4 leghenbedrijven die hun eigen opfok doen. Op deze bedrijven worden ook de kosten en tijd, die gepaard gaan met het verstrekken van ruwvoer, geregistreerd. Waarnemingen aan het gedrag van de dieren zullen door een student gedaan worden om de kosten beperkt te houden.
. Er wordt middels een deskstudie en waarnemingen op praktijkbedrijven gekeken hoeveel ruwvoer kippen opnemen uit de uitloop. Met name de waarnemingen zijn arbeidsintensief en er zal een student gezocht worden die dit in de vorm van een stage of afstudeervak wil doen. Alleen kosten voor begeleiding, vervoer en evt kleinmateriaal hoeven dan betaald te worden.
. Er wordt een deskstudie uitgevoerd naar hoe je met maatregelen op voergebied de darmgezondheid kunt bevorderen. Meegenomen worden: energie, eiwit, vezelrijke voeders, structuur, wormbesmettingen, mycotoxinen, probiotica). Er wordt gebruik gemaakt van literatuur en er zullen wetenschappers en ervaringsdeskundigen uit binnen- en buitenland bevraagd worden. Er wordt afgestemd met relevante projecten zoals Natuurlijk Gezond .
. Database bijhouden van koppels waarvan gegevens bekend zijn uit zowel opfok als legperiode. Dit zijn voor een deel koppels uit projecten uit 2009 (Verenpikken in de opfok, 2009; Ruwvoer 2009, studieclub opfok uit het bedrijfsnetwerk). Voor een ander deel zijn dit koppels uit projecten van 2010 en verder.

Algemene opmerking:
Om de resultaten niet te laten beïnvloeden door de omstandigheden in de eerste levensweken, wordt in de ruwvoerproeven uitgegaan van kippen die op vergelijkbare wijze zijn opgefokt. Bij voorkeur dus met strooisel en nivoverschillen vanaf de eerste levensdag.

Resultaten

. Eindrapport wijze van ruwvoer verstrekken op praktijkbedrijven
. Biokennisbericht ruwvoer verstrekken
. Artikel Pluimveehouderij ruwvoer verstrekken
. Nieuwsflits en evt artikel Pluimveehouderij mbt ruwvoeropname uit de uitloop
. Biokennisbericht darmgezondheid bevorderen
. Artikel Pluimveehouderij darmgezondheid bevorderen
. Presentaties op bijeenkomsten met pluimveehouders (2x LR, 2 x LBI)

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
From feeding roughage to poultry it is known that it has positive effects on gut health and feather pecking. In this project several types of roughages will be fed in different ways to pullets as well as adult hens. Effects on behaviour, health and labour will be measured. A desk study and behaviour observations will be done in order to find out the amount of roughage eaten in the outdoor run. A desk study will be done on measures how to improve gut health. Finally a database will be continued with information about the rearing and laying period of commercial flocks that joined in different projects.

Research objectives:
Provide recommendations to pullet rearers and laying hen farmers about how they can improve gut health and reduce feather pecking by feeding roughage.

Results and products:

. Final report feeding roughage on commercial farms
. Biokennisbericht feeding roughage
. Article about roughage for poultry farmers professional magazine
. Nieuwsflits and article for poultry farmers professional magazine about eating roughage in outdoor run
. Biokennisbericht about improving gut health
. Article gut health for poultry farmers professional magazine
. Presentations about roughage, gut health and feather pecking

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. M.W.P. Bestman

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie