KNAW

Research

The European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC...

Pagina-navigatie:


Update content


Title The European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC Rotterdam) Follow-up and improvement of testing exploiting effects of screening
Period 01 / 2010 - 12 / 2014
Status Current
Research number OND1343507
Data Supplier Website KWF

Abstract (NL)

Prostaatkanker is de meest voorkomende maligniteit onder mannen in Nederland, en daarmee een belangrijkedoodsoorzaak. In Nederland krijgen ieder jaar ongeveer 9000 mannen de diagnose prostaatkanker, en overlijden2300 mannen aan de gevolgen van uitgezaaide prostaatkanker (www.ikcnet.nl). De European Randomised Studyfor Screening of Prostate Cancer (ERSPC, www.erspc.org) startte in 1993 met de vraag of screening op prostaatkanker onder de algemene bevolking het aantal sterfgevallen door deze ziekte zou verminderen. Het onderzoek vindt plaats in 7 Europese landen onder 182.000 mannen van 50 tot 74 jaar oud. In Nederland participeren ruim 42.000 mannen uit de regio Rotterdam, door het lot verdeelt over een screeninggroep en een controlegroep. Na de derde interim analyse, gedaan in oktober 2008, gebruik makend van de prostaatkanker incidentie en mortaliteitsdata compleet tot en met het jaar 2006 bleek dat er na een mediane vervolgperiode van 9 jaar een significant ziektespecifiek mortaliteitsverschil bereikt was van 20% ten gunste van de screeninggroep. 0m 1 sterfgeval aan prostaatkanker te voorkomen, moesten 1410 mannen een oproep krijgen voor screening, en kregen 48 mannen de diagnose prostaatkanker [1]. Met de huidige mediane vervolgperiode van 9 jaar is het niet mogelijk om de lange termijn effecten van vroegopsporing goed in kaart te brengen en is het nog niet mogelijk om het effect van tweede of derde screeningbezoeken te evalueren. Hiervoor zijn meer testresultaten en langere follow-up gegevens nodig. 0ok zullen deze lange termijn data de mogelijkheid bieden om de veranderingen in de prostaatkankersterfte in Nederland gedurende de periode 1986 en nu in kaart te brengen. De tot nu toe bereikte sterftevermindering van 20% gaat samen met een onacceptabel hoog aantal mannen dat moet worden gescreend en extra diagnoses prostaatkanker in de screening groep ten opzichte van de controle groep. Vooral deze extra prostaatkanker diagnoses, die voor een groot deel nooit zullen leiden tot klachten of de dood, zijn een reden voor verder onderzoek. Het ontwikkelen van een meer selectieve screeningprocedure is een vereiste. Hierbij moet worden gedacht aan het beter schatten van de kans op het hebben van een potentieel agressieve prostaatkanker, het vaststellen van het juiste tijdstip van een eventueel herhalingsbezoek en de juiste leeftijdsgrenzen. 0ok hiervoor zijn meer lange termijn data nodig. Veel werk is hier al aan gedaan en dit heeft onder andere geleid tot de ontwikkeling van de Prostaatwijzer ( www.prostaatwijzer.nl). Met de nieuw verkregen data kan de Prostaatwijzer verder worden uitgebreid en geactualiseerd.Nu bekend is dat door vroege opsporing levens kunnen worden gered blijft de voortgang van de ERSPC studie nodig. Het voordeel van de sterftevermindering moet gewogen worden tegen de nadelen zoals het onnodig testen en de diagnose en behandeling van een prostaatkanker die nooit tot klachten zou hebben geleid indien niet ontdekt. Deze nadelen zullen moeten worden beperkt. De nieuwe data uit dit project zullen daarom samen met de al aanwezige, zeer waardevolle en unieke follow-up gegevens onontbeerlijk zijn om een antwoord te kunnen geven op de vraag hoe een eventueel bevolkingsonderzoek naar prostaatkanker moet worden uitgevoerd.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. M.J. Roobol-Bout
Project leader Prof.dr. F.H. Schröder

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation