KNAW

Onderzoek

Verbetering welzijnsprestatie biologische veehouderij

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Verbetering welzijnsprestatie biologische veehouderij
Looptijd 01 / 2010 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1343513

Samenvatting

Doel
Het behouden en zo mogelijk verder vergroten van de welzijnsprestatie van de biologische veehouderij.

Werkwijze
Voor 2010:

. Keuze van meest uitdagende en perspectiefvolle maatregelen door de vijf afzonderlijke sectoren zelf
. Verder uitwerken van een sectoroverschrijdende visie door de betrokken productwerkgroepen gezamenlijk over hoe biologische veehouderij zich mbt welzijnsprestaties continu kan blijven onderscheiden van concurrerende dierenwelzijn initiatieven. Op basis van deze visie zal een prioritering van perspectiefvolle maatregelen plaatsvinden. De visie vorm de basis voor het aansturen van het onderzoek in de labels Hele Dieren Leven Lang (HDLL) en Robuuste Dieren (RD)
. Toepassen van de meest perspectiefvolle maatregelen op gezinsbedrijven (inclusief werven van bedrijven)
. Monitoren en evalueren van het toepassen van deze maatregelen op gezinsbedrijven
. Ervaringen sectoroverschrijdend delen en komen tot een door de sectoren gedragen strategie om de praktijkrijpe maatregelen de komende 3 jaar i.s.m. bedrijfsnetwerken - op grote schaal te implementeren.

Datum en omschrijving fases en go/no go momenten: (zo mogelijk budget per fase)

. fase 1: Shortlist : (februari 2010) De sector verenigingen (Varkens, Pluimvee, Melkvee, Geiten en Schapen) gaan onder leiding van de productwerkgroep voorzitters de meest uitdagende en perspectiefvolle maatregelen uitkiezen.
. fase 2: Visie en prioritering op basis van de visie (maart 2010) De productwerkgroepen gaan hun visie aanscherpen en de maatregelen prioriteren
. fase 3: Aan de slag in de praktijk (april 2010 tot november 2010 gaan ondernemers concreet met de maatregelen aan de slag. Ook vindt dan de monitoring en evaluatie plaats.
. fase 4: Plan van Aanpak voor opschaling (november + december 2010)

Resultaten

. Een in samenwerking met de sectoren opgestelde shortlist aan uitdagende en perspectiefvolle maatregelen (fase 1a) Zie bijlage 1 en 3 (miniproces en voorbeeldtrajecten)
. Per maatregel een projectplan met daarin: plan van aanpak, planning en begroting voor fase 2 met een geschikt geselecteerd praktijkbedrijf (fase 1a)
. Een aangescherpte sector visie met een onderbouwing van de prioritering voor de Labels HDLL en RD, waar mogelijk sectoroverschrijdend (fase 1b)
. Testresultaten van de implementatie op praktijkbedrijven, inclusief inventarisatie van ervaren hindernissen. Rapport met daarin oplossingsrichtingen voor het doorontwikkelen van maatregelen in de praktijk (fase 2)
. Een plan van aanpak (uitvoerend plan en communicatieplan) voor opschaling van de maatregelen (fase 3)

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
An update on animal welfare status of organic farming (dairy cattle, pig, poultry sheep and goats) in the Netherlands has recently been made (Ruis et al 2009). An improve agenda based on this publication on animal welfare performance has been composed. This project aims to contribute to improvement of welfare performance in organic husbandry systems by diminishing resistance or barriers to implement certain measures on farms.

Implementing improvement measures often demand integrated approach. Housing or management aspects, the chain but also institutional factors can be experienced as barriers that block possibilities towards improvement.

Within this project three questions are crucial:

1. Which measures will contribute to an adequate improvement of welfare and
2. can be implemented in a pilot study at this moment and
3. have the opportunity that they will be implemented on a large scale within 3 years time

Research objectives:
This project aims to improve welfare performance within organic husbandry systems (dairy cattle, goats, sheep, pigs and poultry) by stimulating measures in on-farm situations. It will help to reveal and eliminate the resistance to implement certain measures in practice. The organic husbandry systems will function as learning and experimenting environment to optimize measures that improve welfare.

Results and products:
Based on the improvement agenda per sector the following subjects are selected together with the several professional organizations

1. Dairy cattle: Breeding polled cattle
Aspects and consequences of breeding polled cattle in practice
2. Milk sheep: Reduction of lamb mortality
Reduction of lamb mortality by stimulating colostrum intake
3. Pigs: Reduction of piglet mortality
2010 analysis of the main barriers that interfere implementation of improvement measures
2011 implementing management measures on farm(s)
4. Poultry: providing roughage
Providing roughage in different ways (roughage dispenser, daily, weekly)
5. Goats: rubbing and climbing facilities in pasture and livestock buildings

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. I.D.E van Dixhoorn

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie