KNAW

Research

Less and different fertilization; development of sustainable fertilization...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Less and different fertilization; development of sustainable fertilization strategies (in organic farming)
Period 01 / 2010 - unknown
Status Completed
Research number OND1343527

Abstract

Description:
2015 law asks for an equilibrium fertilization. Many organic farms have not reached this yet; due to a lack of strategies for specific types of soil, soil quality and type of farm.

Research objectives:
Further development of new strategies for use of manure from organic source
Field experiments with:
- equal or higher yields
- better product quality
- equal or better soil fertility

Results and products:

. Better environmental performance
. Higher product quality
. More use of manure from organic source

Abstract (NL)

Doel
Verder ontwikkelen van nieuwe strategie├źn voor inzet van mest van biologische oorsprong (past bij streven naar 100% biologische mest zie andere kennisprojecten).
Minder en anders bemesten in diverse bedrijfstypen met
- gelijke of hogere opbrengsten
- verbetering van productkwaliteit
- handhaven of verbeteren duurzame bodemvruchtbaarheid

De resultaten vormen input en onderbouwing voor advies.

Werkwijze
Activiteiten en betrokkenheid sector:

. Vervolg veldonderzoek op vier bedrijven naar de vermindering en optimalisering van de mestinzet afgestemd op specifiek bodemeigenschappen en bedrijfstypen
. Analyse van specifieke bodemeigenschappen, opbrengst en productkwaliteit. Vertaling naar aangescherpte adviezen met name rond verwachte nalevering van voedingsstoffen in de verschillende bodemtypen en afhankelijk van de bodemkwaliteit
. Resultaten verspreiden / uitwisselen o.a. naar bedrijvennetwerk bodemvruchtbaarheid en bedrijvennetwerk biologische akkerbouw en vollegrondsgroente

. 2007 is een literatuurstudie uitgevoerd en zijn eerste veldexperimenten uitgevoerd.
. 2008-2010 vooral veldonderzoek met monitoring in drie veldseizoenen.
. Vanaf 2008 wordt een van de veldexperimenten in zijn geheel door PPO uitgevoerd. Zelfstandige conceptrapportage. Integratie in MAB-eindrapport door LBI.

Resultaten

. Algemeen: verhoogde milieuprestaties (low input)
. Voor biologische sector tevens: bijdrage aan gewenste vergroting aandeel mest van biologische oorsprong
. Verbeterde productkwaliteit (minder ziekteaantasting, minder uitval, betere kenmerken naar inhoudsstoffen)
. Verbeterde kennisdoorstroming en kennisuitwisseling kennisgebruikers en kennisontwikkelaars
. Uit onderzoek voortvloeiende kennis vertaald naar praktisch bruikbare bedrijfsmethoden. Dit ism bedrijvennetwerken bodemvruchtbaarheid etc.

Producten

. Informatie beschikbaar op agrarische websites
. Vakbladartikelen, nieuwsberichten
. Bijdragen aan open dagen en themabijeenkomsten in het kader van BioVAK 2009 en het Bedrijvennetwerk Bodemvruchtbaarheid (zie ook onder betrokkenheid sector).

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ing. S. Staps

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation