KNAW

Onderzoek

Sexual complaints in female cancer survivors: Is there a need for treatment?

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Sexual complaints in female cancer survivors: Is there a need for treatment?
Looptijd 01 / 2010 - 12 / 2014
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1343537
Leverancier gegevens Website KWF

Samenvatting

InleidingNa een behandeling voor baarmoederhalskanker rapporteert ongeveer 50% van de vrouwen een of meerdere seksuele disfuncties. De schatting is dat ongeveer de helft van deze groep vrouwen ook last heeft van deze disfuncties. In tegenstelling tot de behandeling van seksuele disfuncties bij mannen zijn er voor vrouwen nauwelijks nog effectief gebleken behandelingen voor handen. Het lijkt dus tijd om behandelingen voor deze groep vrouwen te ontwikkelen en deze vervolgens nader op hun effectiviteit te onderzoeken. Op basis van onderzoek en eigen klinische ervaringen blijkt slechts een beperkt aantal vrouwen na een behandeling voor kanker hulp te zoeken voor seksuele problemen. Deze beperkte hulpvraag suggereert dat het zinvol is om eerst een behoefte -inventarisatie onder patiënten en behandelaars uit te voeren, voordat er besloten kan worden of een behandeling gewenst is en zo ja op welk moment en op welke wijze deze ingezet zou moeten worden. Doel Het doel van deze studie is om na te gaan wat de redenen zijn waarom vrouwen met seksuele disfuncties, na een behandeling voor kanker, geen hulp zoeken voor deze klacht en verder of er behoefte is aan behandeling voor deze seksuele problemen bij deze groep vrouwen (en hun partners).VraagstellingHet eerste gedeelte onderzoek bestaat uit twee studies onder patiënten (en hun partners). In een eerste vragenlijststudie wordt nagegaan 1) in hoeverre na behandeling voor kanker vrouwen met seksuele disfuncties ook last/hinder van deze disfuncties ervaren en 2) indien zij last ervaren van seksuele problemen zij ook daadwerkelijk behoefde aan hulp hebben. (3) In een tweede interviewstudie worden eventuele barrières in de klinische praktijk om hulp te zoeken voor seksuele problemen nader geïnventariseerd bij patiënten en hun partners Hiernaast zal onder oncologische hulpverleners (specialisten en verpleegkundigen) met behulp van enquêtes de dagelijkse klinische praktijk en attitudes met betrekking tot seksuele problemen na de behandeling van kanker bij vrouwen in kaart worden gebracht. Hierbij zullen we ook inventariseren of er behoefte is aan specifieke informatie over (seksuologische) behandelingsinterventies, verwijsadressen,en trainingsfaciliteiten voor specialisten en verpleegkundigen OntwerpStudie 1 ( vraag 1 en vraag 2): Een vragenlijst (seksuele problemen, ervaren last, hulpzoek gedrag, en behandelsuggesties) in een multi-center cross-sectionele observationele studie. Ongeveer 520 vrouwen die behandeld zijn voor baarmoederhals kanker zullen worden geïncludeerd in deze studie. Studie 2( vraag 2 en vraag 3): Een kwalitatieve studie, met semi-gestructureerde interviews met ongeveer 60 vrouwen en 24 partners. Respondenten voor deze 2e studie zijn afkomstig uit studie 1. Dit zijn vrouwen die aangeven last te hebben van seksuele problemen, maar daarvoor geen hulp gezocht te hebben. De derde studie is een enquête (dagelijkse klinische praktijk en attitudes mbt tot seksuele problemen van vrouwelijke patiënten; mogelijkheid en behoefte aan informatie en of training) Ongeveer 60 hulpverleners zullen in deze derde studie worden geïncludeerd.

Betrokken organisaties

Betrokken personen


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie