KNAW

Onderzoek

BO-12.10-003.02 Food-divers

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-12.10-003.02 Food-divers
Looptijd 01 / 2010 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1343555

Samenvatting

Doel
De projecten uit dit label dragen vooral bij aan de verruiming van de markt van duurzame (en meer specifiek: biologische) producten. Nieuwe doelgroepen worden verkend en nieuwe afzetkanalen worden op hun merites beoordeeld. Daarbij wordt ook bekeken naar de wijze waarop de sector haar duurzaamheidsimago kan versterken. Daarbij werkt zij aan visievorming rondom de nu nog niet-gereguleerde aspecten van de biologische landbouw, de biologisch afbreekbare verpakkingen en nitriet.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

The projects taking place under this label contribute primarily to the expansion of the market for sustainable products, and more specifically organic products. New target groups will be explored and new sales channels will be assessed on the basis of their merits. The manner in which the sector could reinforce its image of sustainability will also be examined. In this regard, the sector is working on formulating its vision on the as yet still unregulated aspects of organic farming, biodegradable packaging and nitrite.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie