KNAW

Onderzoek

BO-12.10-007.01

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-12.10-007.01
Looptijd 01 / 2010 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1343596

Samenvatting

Doel
Probleemdefinitie en accenten in de aanpak Het grootste deel van de opbrengst- en kwaliteitsderving in de biologische landbouw wordt veroorzaakt door ziekten, plagen. Een belangrijk deel van de teeltkosten vormt de beheersing van onkruiden. Het label groen telen focust zich dan ook op de beheersing van ziekten plagen en onkruiden in de biologische landbouw. Het onderzoek is vastgesteld in nauw overleg met de biologische akkerbouw en groenteteelt sector. Begeleiding van het onderdoek wordt uitgevoerd door sectorvertegenwoordigers.

De aanpak in het onderzoek is zoveel mogelijk holistisch en combineert onderzoekskennis met praktijkkennis en ervaring. In het onderzoek wordt het accent gelegd op preventie, wanneer dit onvoldoende beheersing geeft wordt gekeken naar de mogelijkheden van biologische en fysische bestrijding. Daar waar zelfs deze methoden geen oplossing bieden en grote schade wordt veroorzaakt wordt de potentie van voor biologische landbouw toelaatbare pesticiden gekeken.

Inhoud van het programma op hoofdlijnen

. Akkerbouw en vollegrondsgroenten
De preventieve en holistische aanpak wordt vormgegeven in het systeemproject stabiliteit door diversiteit Door het creƫren van diversiteit in tijd en ruimte, binnen percelen en aan de perceelsranden en door de bevordering van functionele biodiversiteit worden plagen en ziekten zoveel mogelijk voorkomen. Functionele biodiversiteit wordt verder specifiek ingezet voor de beheersing van trips in kool. Naast het systeemonderzoek worden oplossingen gezocht voor de beheersing van enkele specifieke ziekten en plagen. Voor plagen zijn dit de beheersing van ritnaalden in aardappel, de beheersing van de peenvlieg en de beheersing van de bonenvlieg. Voor plagen zijn dit de beheersing van valse meeldauw in ui en de beheersing van phytophthora in aardappel. Voor onkruidbeheersing wordt ingezet op het voorkomen van onkruiden door een systeembenadering (slimme vruchtwisseling, plantafstand, rijafstand) en op fysische bestrijding van onkruiden (branden, schoffelen, afdekken). Dit laatste mede door inzet van de modernste technieken als sensoren, GPS en ICT.

. Fruitteelt and wijnbouw
De appel- en peerprojecten focussen op verdere ontwikkeling van robuuste productiesystemen, ziektebestrijding, verhogen van de productie en kwaliteit (tijdens productie en bewaring), verlagen van de kostprijs en het zoeken van nieuwe duurzame middelen tegen schurft en andere ziekten. De ontwikkeling van robuuste productiesystemen begint bij het selectie-onderzoek voor nieuwe ziekte- en/of plaagresistente appel- en perenrassen met goede kwaliteitseigenschappen en onderscheidende kenmerken in de markt.
Voor houtig kleinfruit richt het onderzoek zich op de preventie en bestrijding van de belangrijkste ziekten bij bes, framboos en braam. Problemen met deze ziekten staan een uitbreiding van de biologische teelt van deze gewassen in de weg, terwijl er wel veel vraag naar de producten is.
Het onderzoek voor wijndruiven ondersteunt de ontwikkeling van deze relatief nieuwe productietak. Er wordt onderzocht hoe het beste wijn gemaakt kan worden van nieuwe voor de Nederlandse omstandigheden geschikte druivenrassen, welke ras-onderstam combinaties in Nederland het beste voldoen en hoe de belangrijkste schimmelziekte in druif, valse meeldauw het beste beheerst kan worden.

. Boomkwekerij en bloemisterij
Voor boomkwekerij wordt onderzoek gedaan naar de meerwaarde voor de gebruiker van biologisch geproduceerde bomen en struiken. Onderbouwing van de meerwaarde is belangrijk voor de verdere marktontwikkeling. Verder is onkruidbeheersing een belangrijke kostenpost in de biologische boomkwekerij. Het onderzoek richt zich hierbij op de verdere ontwikkeling van mechanische onkruidbeheersing.
Voor de biologische bloemisterij richt het onderzoek zich op ondersteuning van de praktijk met kennis en expertise vanuit het onderzoek en op de biologische beheersing van schimmelziekten in buitenbloemen.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. W. Sukkel

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie