KNAW

Onderzoek

Phytophtora bestrijding biologische aardappel

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Phytophtora bestrijding biologische aardappel
Looptijd 01 / 2010 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1343600

Samenvatting

Doel
Lange termijn doel: Een levensvatbare biologische aardappelteelt in Nederland die past bij het duurzaamheids- en kwaliteitsstreven van de biologische sector. Specifiek: verbetering van de kwaliteit en opbrengst van biologische aardappelen.

Werkwijze
Activiteiten en betrokkenheid sector
Doorgaan met het onderzoek naar het effect van koperbespuitingen om daarmee het gewas langer te kunnen laten doorgroeien om tot een hogere opbrengst en bedrijfszekerheid te komen en daarmee ook een acceptabelere kwaliteit te verkrijgen. Aan het bedrijfsleven dat schimmelbestrijdingsmiddelen levert, zal worden gevraagd of zij hierin willen participeren waarbij een bijdrage wordt gevraagd voor het toetsen van hun specifieke product. (Beide voorgaande jaren hebben verschillende bedrijven geparticipeerd.)

Resultaten
Komen tot de inzet van voor de biologische sector aanvaardbare chemische middelen om het gewas tegen Phytophthora te beschermen. Aanvaardbaar kan ook betekenen bijvoorbeeld uitstel van moeten loofvernietigen van bijvoorbeeld 7 dagen en lage hoeveelheden koperhoudende middelen. Ook beperking van knolaantasting in verband met de kwaliteit in de supermarkt en in verband met een later op gang komen van de besmetting in het veld zijn waardevolle resultaten. De resultaten zullen worden gepubliceerd door middel van een bioKennisbericht ebn door middel van een eindrapportage van het driejarige onderzoek.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
Late blight threatens the production of organic potatoes in the Netherlands because there are not enough possibilities to protect the crop. Especially in 2007 the yields were low and also the quality of the product was low. In neighbouring countries some (copper) products are registered to protect the crop. These organic potatoes were imported to the Netherlands. And therefore discussions started regarding registration of these products in the Netherlands. Some products were tested.

Research objectives:
A product with a stop-effect and 6 copper based products are investigated. The amount of copper varied from 100 to 600 grams per hectare per spraying.

Results and products:
Treatments with very low copper dosages which will delay the development of late blight in the crop in early infestation for approx two weeks.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. C.B. Bus

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Programma BO-12.10-007.01

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie