KNAW

Research

Product quality in the organic fruit supply chain

Pagina-navigatie:


Update content


Title Product quality in the organic fruit supply chain
Period 01 / 2010 - 12 / 2011
Status Completed
Research number OND1343609

Abstract

Description:
There are market chances for new scab resistant organic produced apple varieties if the shelf life, cosmetic quality and appearance improves.

Research objectives:

. Solve main bottlenecks (shelf life) in the market
. Improvement of main quality characteristics (firmness and taste). Focus is on cv Topaz
. Development of chain quality protocols
. A reliable fruit quality after a storage period of Santana. Avoiding consumer disappointments will have a positive influence on the market perspective of Topaz.

Results and products:
Information about optimal temperatures during the first weeks of the storage of the apple Santana

Abstract (NL)

Doel
Verbetering van uitstalleven en de daaraan gekoppelde afzetkansen van de schurftresistente rassen Santana en Topaz. (bijdrage aan lange termijn doel: verhoging kwaliteitsproductie en verminderen van de middelenafhankelijkheid via het doen slagen van de afzet van ziekteresistente en verminderde ziektegevoelige appel).

Werkwijze
Activiteiten en betrokkenheid sector

2010
Uitvoering van waarnemingen aan een in het najaar van 2009 ingezet experiment met verschillende inkoelperioden van Santana. Van 3 bedrijven zijn vruchten in dit onderzoek opgenomen. In januari/februari worden waarnemingen verricht aan de bewaarde partijen Santana. Betrokkenheid sector: via het praktijknetwerk in oprichting bewaring appel of door fruittelers uit te nodigen worden de resultaten aan de doelgroep kenbaar gemaakt.

Resultaten

. Informatie voer de juiste aanpassing van temperatuur in inkoelfase voor optimalisatie behoud van kwaliteit van Santana
. Rapportage bewaaronderzoek Santana t/m februari 2010
. 1 biokennisbericht, 1 uitgebreid bericht voor de PRISMA nieuwsbrief en 1 presentatie op het praktijknetwerk in oprichting bewaring appel

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ing. F.W. Schoorl

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation