KNAW

Onderzoek

Vergelijking gangbaar en biologische geteelde boomkwekerijproducten

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Vergelijking gangbaar en biologische geteelde boomkwekerijproducten
Looptijd 01 / 2010 - 12 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1343629

Samenvatting

Doel
Doel van dit onderzoek is aan te tonen dat de biologische boomkweker kwalitatief goede planten produceert die in de gebruiksfase een meerwaarde hebben in vergelijking met gangbare producten. De resultaten kunnen worden gebruikt potentiƫle afnemers te doen besluiten biologische producten in te kopen.

Werkwijze
Activiteiten en betrokkenheid sector
Opzet het op locatie vergelijken van gangbaar en biologisch geteelde boomkwekerij producten.
De proefopzet moet door een breed samengestelde begeleidingscommissie worden goedgekeurd. Deze goedkeuring moet er voor zorgen dat de uitkomsten geaccepteerd worden.

Belangrijke vragen bij de opzet zijn:

. Welke gewasgroep(en) worden er vergeleken
. Binnen een gewasgroep, welke soort/cultivar en welke maat
. Het biologische product moet de gehele teeltfase bio geteeld zijn
. Op welke locatie? Zand of klei of bomenzand
. Keuze van gemeente i.s.m. andere lopende projecten
. Voorkeur voor gemeente die een nieuwe wijk aan het inrichten is

De begeleidingscommissie komt minimaal 2 keer per jaar bij elkaar.

Resultaten
Aan de hand van een aantal van te voren vastgestelde criteria zal de vergelijking van de verschillende boomkwekerij producten worden uitgevoerd. Op basis hiervan wordt vastgesteld of de claims van een meerwaarde onderbouwd kan worden.
De aanslag/uitval kan na een relatief korte periode na planten worden beoordeeld. Andere aspecten zullen later worden beoordeeld. In overleg met de Begeleidingscommissie worden bezoeken van stakeholders georganiseerd.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
The marketing of organic nursery stock grows slowly. Showing the added value of these products at location will increase the market share of organic nursery stock.

Research objectives:
Showing that organic nursery stock has an added value over conventionally produced nursery stock.

Results and products:
Based on well-defined criteria the comparison of these two types of products will be executed and conclude whether organic products have an added value. Visits of stakeholders to the experimental site will be organized.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. H. van Reuler

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Programma BO-12.10-007.01

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie