KNAW

Research

Weed management in organic nursery stock

Pagina-navigatie:


Update content


Title Weed management in organic nursery stock
Period 01 / 2010 - unknown
Status Completed
Research number OND1343630

Abstract

Description:
Weed growth is one of the main problems in organic farming. Weeding requires much labour and is therefore very costly. Mechanical weed control is an option, however, growers are afraid of damaging the crops.

Research objectives:
Application of new techniques for controlling weed growth. These techniques are often developed for other crops. As much as possible use will be made of experiences gained in other sectors.

Results and products:
In field experiments the suitability of new techniques for application in organic nursery stock production will be studied.

Abstract (NL)

Doel
Onderzoek naar toepassing van nieuwe technieken voor onkruidbeheersing in de boomkwekerij. Hierbij zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van ervaringen die in andere sectoren zijn opgedaan.

Werkwijze
Activiteiten en betrokkenheid sector
In de boomkwekerij is men beducht op beschadiging van de gewassen omdat dit leidt tot onverkoopbare producten. De mogelijkheden van nieuwe mechanische intra-technieken, zoals de Pneumat of geleideschoffel in combinatie met torsiewieders zullen worden onderzocht. Samenwerking zal hierin worden gezocht met PPO-AGV, die deze technieken voor de akkerbouw al verder hebben ontwikkeld.

Het onderzoek zal daar waar mogelijk worden uitgevoerd op de bedrijven van de deelnemers van Bedrijfsnetwerk, het Kennisnetwerk van de biologische sector. In het rapport Innovatieve onkruidbestrijding in de biologische boomkwekerij zijn de mogelijkheden en bedrijfseconomische consequenties van een aantal technieken beschreven. Dit rapport dient als basis voor de proeven in 2010. Daarnaast zal een demonstratie van een aantal technieken worden georganiseerd.

Resultaten
Op basis van veldonderzoek aangeven welke technieken het meest geschikt zijn voor toepassing in de biologische boomkwekerij

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. H. van Reuler

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation