KNAW

Research

Control of fungous diseases in organic flower production

Pagina-navigatie:


Update content


Title Control of fungous diseases in organic flower production
Period 01 / 2010 - 12 / 2011
Status Completed
Research number OND1343633

Abstract

Description:
One of the main problems in organic flower production are fungous diseases (mildew, leaf spots, rust). There is a lot unknown in the use of natural compounds to increase plant resistance or to prevent diseases.

Research objectives:
To select effective natural products to prevent diseases in organic flower production.

Results and products:
Inventarisation of natural products to prevent diseases in organic flower production. A test of some products in a field experiment.

Abstract (NL)

Doel
Vaststellen van de werking van enkele perspectiefvolle plantversterkende middelen en/of natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen tegen schimmelaantasting in de biologische zomerbloementeelt.

Werkwijze
Activiteiten en betrokkenheid sector (2010)
Fase 1: Er wordt een inventarisatie gemaakt van plantversterkende middelen en natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen, die ingezet zouden kunnen worden tegen bovengrondse schimmelaantasting in de zomerbloementeelt.
Fase 2: De werking van enkele perspectiefvolle middelen zullen in veldexperimenten worden getoetst.

Datum en omschrijving fases en go/no go momenten
Fase 1 Febr/Maart: Inventarisatie middelen (3k P)
Fase 2 April- December: Uitvoering verldexperimenten, open dagen en verslaglegging (8k P , 4,5k M)

Resultaten

. Een overzicht van beschikbare plantversterkende middelen en natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen voor schimmelbestrijding in de zomerbloementeelt
. Het resultaat van het gebruik van enkele perspectiefvolle middelen in een veldproef.
De resultaten zullen worden gepresenteerd in een rapport en in de vakpers en mondeling worden uitgedragen via het kennisnetwerk biobuitenbloemen en op open dagen

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader G. Slootweg

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation