KNAW

Onderzoek

Participatie schimmels in biobuitenbloemen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Participatie schimmels in biobuitenbloemen
Looptijd 01 / 2010 - 12 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1343633

Samenvatting

Doel
Vaststellen van de werking van enkele perspectiefvolle plantversterkende middelen en/of natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen tegen schimmelaantasting in de biologische zomerbloementeelt.

Werkwijze
Activiteiten en betrokkenheid sector (2010)
Fase 1: Er wordt een inventarisatie gemaakt van plantversterkende middelen en natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen, die ingezet zouden kunnen worden tegen bovengrondse schimmelaantasting in de zomerbloementeelt.
Fase 2: De werking van enkele perspectiefvolle middelen zullen in veldexperimenten worden getoetst.

Datum en omschrijving fases en go/no go momenten
Fase 1 Febr/Maart: Inventarisatie middelen (3k P)
Fase 2 April- December: Uitvoering verldexperimenten, open dagen en verslaglegging (8k P , 4,5k M)

Resultaten

. Een overzicht van beschikbare plantversterkende middelen en natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen voor schimmelbestrijding in de zomerbloementeelt
. Het resultaat van het gebruik van enkele perspectiefvolle middelen in een veldproef.
De resultaten zullen worden gepresenteerd in een rapport en in de vakpers en mondeling worden uitgedragen via het kennisnetwerk biobuitenbloemen en op open dagen

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
One of the main problems in organic flower production are fungous diseases (mildew, leaf spots, rust). There is a lot unknown in the use of natural compounds to increase plant resistance or to prevent diseases.

Research objectives:
To select effective natural products to prevent diseases in organic flower production.

Results and products:
Inventarisation of natural products to prevent diseases in organic flower production. A test of some products in a field experiment.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider G. Slootweg

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Programma BO-12.10-007.01

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie