KNAW

Research

Organic Dairy Goat production

Pagina-navigatie:


Update content


Title Organic Dairy Goat production
Period 01 / 2010 - unknown
Status Completed
Research number OND1343648

Abstract

Description:
Organic dairy goat production is with 60 of the total 500 goat farms an important sector in the organic movement of the Netherlands. There is still a big gap between cost price and selling price of organic goat milk. Questions of the sector are mostly related to cost price optimalisation via nutrition and animal health, welfare and product quality.

Research objectives:
The long term objective of the project is to strengthen the sector as a whole with a special focus on cost of production, nutrition, animal health, animal welfare and product quality. Specific objectives for 2010 are:

. Strengthen the communication with consumers.

Results and products:

. Biokennismessage on the raising of goat kids;
. Report on the effect of mineral supplementation on goat kids;
. Biokennismessage on Clostridium;
. Report on grazing goats
. Report on regulation of milk production over the season

Abstract (NL)

Doel
Algemene doelstelling van Biogeit is een versterking van de biologische geitenhouderij door te werken aan kostprijsoptimalisatie (dit wordt met name ingevuld door verbetering van diergezondheid en voeding), een kostprijsdekkende melkprijs, aandacht voor welzijnsaspecten en communicatie met consumenten.

Specifieke doelstellingen van het project in 2010 zijn:
Versterken van de communicatie naar de consument.

Deel van het succes van het project Biogeit tot nu toe is te danken aan de samenhang van de deelonderzoeken onder de paraplu van het project Biogeit. Daarom worden deze deelonderzoeken (en hun voortgang) vermeld op 1 projectkaart.

Werkwijze
Jaar van de geit/Adopteer een geit (10 k LBI) (= label HvD)

Opzetten van adopteer een geit, dit ook in het kader van het jaar van de geit in 2010 georganiseerd door biologica. Eerste overleg hierover is geweest op 30 juni 2009. Vervolgafspraken worden gemaakt in september 2009. Afhankelijk hiervan kan invulling van ondersteuning vanuit Biogeit gedetailleerd worden aangegeven.

Resultaten

. Jan.-december Ondersteuning themagroep weidegang
. Februari Biokennisbericht opfok lammeren
. September verslaggeving effect mineralen op weerstand lammeren
. September Biokennisbericht Clostridium
. 'November rapport weidegangsonderzoek 2010
. December rapport afvlakken zomerpiek melkproductie
. Verschijning van rapporten wordt ondersteund door pers- en nieuwsberichten

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. N.J.M. van Eekeren

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation