KNAW

Research

Feeding organic dairy cattle

Pagina-navigatie:


Update content


Title Feeding organic dairy cattle
Period 01 / 2010 - 12 / 2011
Status Completed
Research number OND1343652

Abstract (NL)

Doel
Optimalisatie van de ruwvoerbenutting

Korte omschrijving probleem:

De ruwvoervoorziening vormt op veel biologische melkveebedrijven een knelpunt. Aankoop van extra biologisch ruwvoer is vaak duur of zelfs nauwelijks of niet te koop.

Bij de toepassing van het dynamisch krachtvoeradvies is tot nu toe uitgegaan van een lage marktwaarde van ruwvoer, lage verdringing en ruime beschikbaarheid, dus ad lib voeding. Gezien de beperkte beschikbaarheid en hoge prijs van ruwvoer is het relevant om de mogelijkheden/effecten van beperkte beschikbaarheid van ruwvoer na te gaan. De toepassing van DLM technieken biedt de mogelijkheid om bij een beperkt aanbod of erg hoge prijs van ruwvoer het rantsoen in die situatie te optimaliseren.

Doel project:

Optimaliseren van de hoeveelheid ruwvoer in het rantsoen bij een beperkte aanbod en/of een (zeer) hoge prijs van het ruwvoer. Dit draagt bij aan een beter rendement van de biologische melkveehouderij omdat het meer strategische ruimte oplevert (meer keuzes) voor een biologische veehouder.

Resultaten

. Nieuwsbericht bij aanvang van het onderzoek (aug 2009)
. Artikel in vakblad met resultaten voederproef (2010)
. Digitale rapportage van voederproef (2010)

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ing. H.A. van Schooten

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation