KNAW

Research

Promising locations for farmers? markets for organic products and...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Promising locations for farmers? markets for organic products and nationwide meeting with experts
Period 01 / 2010 - unknown
Status Completed
Research number OND1343657

Abstract

Description:
In 2009 a research has been carried out towards the factors of success and failure for the Dutch farmers markets bBy order of the Themawerkgroep Multifunctionele landbouw en Directe Verkoop (thematic group multifunctional farming and direct sale). The outcomes of this research indicate that the concept of organic farmers market is fading, because merchants realise more than half of the turnover on these markets. The development of a clear concept is needed. It is also concluded that organic farmers markets that are situated at distinctive locations have a chance to realise growth. For new and existing farmers markets a proper organisation set up is needed, as well as clear mutual agreements and connection with consumer s preferences (like electronic payment facilities, extensive opening hours and parking facilities). In addition, in the 2009 report was mentioned that the farmers market could be complementary to the regular market, but not all organic farmers share this vision. In short: the above mentioned report offers a starting point for additional practical research.

Research objectives:
1. Insight in promising special locations for farmers markets;
2. Insight in a proper organisation set up and in the constrainst for a successfull organic farmers market;
3. Examin the needs, basis and commitment of stakeholders for follow up activities in order to strenghten the concept of the organic farmers market through the organisation of a nationwide meeting with experts.

Results and products:

. Insight in promising special locations for farmers markets
. Insight in a proper organisation set up and in the constrainst for a successfull organic farmers marke
. Insight in follow up questions and prefered follow up activities of diverse stakeholders
. Insight in the preparedness of stakeholders to commit themselves (financially and labour) to follow up activities and the strengthening of the farmers market
. Written report of the nationwide meeting with experts

Abstract (NL)

Doel
Dit onderzoek heeft een drietal doelstellingen:

1. Inzicht in kansrijke bijzondere locaties voor het opzetten van een biologische boerenmarkt, in het bijzonder een overdekte boerenmarkt;
2. Inzicht in een goede organisatievorm en de randvoorwaarden voor een succesvolle biologische boerenmarkt (parkeren, pin, openingstijden, e.d.);
3. Door middel van het organiseren van een landelijke bijeenkomst zal worden nagegaan of stakeholders zich herkennen in de conclusies van bovengenoemd rapport en of er behoefte, draagvlak en commitment is voor vervolgactiviteiten.

Werkwijze

1. Onderzoek (literatuur en interviews/enquetes) naar kansrijke bijzondere locaties voor biologische boerenmarkten, in het bijzonder een overdekte boerenmarkt;
2. Onderzoek (literatuur en interviews/enquetes) naar een goede organisatievorm en de randvoorwaarden voor een succesvolle biologische boerenmarkt (parkeren, pin, openingstijden, e.d.);
3. Het organiseren van een landelijke bijeenkomst biologische boerenmarkten. De bijeenkomst zal zich richten op beantwoording van de volgende vragen:
a. Worden de conclusies en aanbevelingen van het rapport breed gedragen?
b. Wat zien de stakeholders als mogelijke vervolgvragen/-activiteiten?
c. Willen de stakeholders zich committeren (financieel, inzet arbeid) aan vervolgactiviteiten?

De bijeenkomst levert een verslag op met daarin de bevindingen en aanbevelingen over hoe nu verder en met welke partners.

4. Verwerking resultaten en verslaglegging.

Dit onderzoek is van belang voor de volgende doelgroepen:

. Agrarisch ondernemers die aan directe verkoop via biologische boerenmarkten (willen) doen;
. Initiatiefnemers van een biologische boerenmarkt;
. Organisaties gericht op promotie van biologische producten en directe verkoop (Biologica, Themawerkgroep Multifunctionele landbouw en Directe Verkoop van Bioconnect);
. Brancheorganisatie van de ambulante handel (CVAH);
. Overheden (gemeenten/provincies).

Resultaten

. Inzicht in kansrijke bijzondere locaties voor biologische boerenmarkten
. Inzicht in een goede organisatievorm en de randvoorwaarden voor een succesvolle biologische boerenmarkt
. Inzicht in de vervolgvragen en wenselijke vervolgactiviteiten van stakeholders
. Inzicht in de bereidheid van stakeholders om zich te committeren (financieel, inzet arbeid) aan vervolgactiviteiten voor het verstevigen de biologische boerenmarkt
. Verslag van de landelijke bijeenkomst biologische boerenmarkten

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader M.A. Schoutsen

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation