KNAW

Onderzoek

BO-12.10-007.04 Duurkas

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel BO-12.10-007.04 Duurkas
Looptijd 01 / 2010 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1343658

Samenvatting

Doel
Om een duurzame biologische productie onder glas te verwezenlijken heeft de biologische glastuinbouw zich voor 2020 een viertal innovatieopgaven gesteld. Deze zijn achtereenvolgens:

. Ontwikkeling van een energieneutrale bioglastuinbouw
. Ontwikkeling van een teeltsysteem dat voldoet aan de Kaderrichtlijn water . Ontwikkeling van een veerkrachtige gewasbescherming

In acht projecten wordt voor deze innovatieopgaven onderzoek verricht. Deze projecten zijn:

. Extra schermen en gecontroleerde ventilatie om energie te besparen
. Selectie van onderstammen voor vruchtgroenten die minder vatbaar zijn voor aaltjes
. Efficiƫnte watergift, Kaderrichtlijn Water en emissie
. Mogelijkheid van vruchtwisseling: Biowisselkas
. Bodemweerbaarheid in Biovitaalkas
. Biologische grondontsmetting
. Natuurlijke middelen tegen aaltjes
. Robuuste luisbeheersing in de teelt van paprika

Alle projecten worden opgezet and uitgevoerd in nauwe samenwerking met de telers. Veel van de bovengenoemde projecten zijn gelieerd aan projecten voor de gangbare grondteelten. Een start is gemaakt met een internationaal netwerk van onderzoekers.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. W. Sukkel

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)


Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie